Riikinnevan kiertotalousalueesta vihreän energian lippulaiva

30.01.2023

Leppävirran kunnassa lähellä Varkauden ja Joroisten rajaa sijaitsevasta Riikinnevan kiertotalousalueesta halutaan tehdä merkittävä vihreän siirtymän keskittymä Suomessa.

Jättihankkeen taustalla olevien Leppävirran kunnan ja Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy:n mukaan tuotantokeskittymä on herättänyt suurta kiinnostusta eri toimijoissa.

Alueella on suurta potentiaalia tulla vihreän energian lippulaivaksi Suomessa ja koko Euroopassa. Investointien aluevaikutuksen voidaan toteutuessaan arvioida olevan 300–500 miljoonan euron luokkaa. Kokonaisvaikutus Pohjois-Savoon ja Itä-Suomeen voi olla jopa miljardi euroa.

Riikinnevan kilpailuvalttina pidetään vuodesta 2017 lähtien toiminutta Riikinvoiman ekovoimalaitosta (kuvassa), jossa poltetaan energiaksi 59 kunnan alueelta saapuvat noin 667 000 asukkaan yhdyskuntajätteet.

Riikinnevan aluetta pidetään otollisena aurinkoenergian ja biokaasun tuottamiseen, tuulivoimatoimintaan, vedyn jatkojalostamiseen ja tekstiiliteollisuuteen.

Wega Group tekee parhaillaan selvitystä biokaasulaitoksesta, joka hyödyntäisi polttoon tulevan biojätteen ja lähialueiden peltobiomassat. Käsittelyn jälkeen osa syntyvästä mädätteestä voitaisiin palauttaa takaisin pelloille maanparannusaineeksi. Mahdollinen vetytehdas puolestaan jalostaisi muun muassa Riikinvoiman ja Stora Enson voimalaitoksista talteen otettavaa hiilidioksidia synteettiseksi metaaniksi.

Metsähallitus on ilmaissut vahvan kiinnostuksensa tuulivoimapuiston rakentamisesta Joroisten ja Leppävirran puolelle.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti tänään antaa 108 000 euroa tukea vihreän siirtymän investointeja Keski-Savoon -hankkeelle, jossa aletaan edistää osaaja- ja synergiaverkoston syntymistä Riikinnevan alueelle. Pohjois-Savon liitto myöntää rahoituksen alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta.

Maakuntahallituksen päätöstiedote 30.1.2023

Lisätietoja antavat:
Jouko Laitinen, toimitusjohtaja
p. 040 720 2401, jouko.laitinen@navitas.fi

Antti Tulila, elinkeinoasiamies
p. 044 750 7023, antti.tulila@leppavirta.fi

www.riikinneva.fi