Maakuntahallituksen päätöstiedote 31.1.2024

Jäsenten nimeämiset Itäisen ohjelman valmisteluryhmään ja neuvottelukuntaan (§ 21)

Maakuntahallitus päätti nimetä Itäisen ohjelman valmisteluryhmään jäseneksi maakuntajohtaja Tytti Määtän ja varajäseneksi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan sekä neuvottelukuntaan jäseneksi yhteyspäällikkö Ossi Martikaisen ja varajäseneksi Satu Vehreävesan.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.