Maakuntahallituksen päätöstiedote 30.4.2024

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä - Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet (§ 64)

Valtioneuvosto on 27.3.2024 hyväksynyt aluekehittämispäätöksen vuosille 2024–2027, joka sisältää pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella noudatettavat valtioneuvoston painopisteet ja tavoitteet. Aluekehittämispäätöksen painopisteet on jäsennetty kolmeen kokonaisuuteen: kestävä elinvoima ja investoinnit, hyvinvoiva väestö ja yhteisöt sekä vetovoimainen elinympäristö ja monimuotoinen luonto.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 3. vaihe: vety, aurinko ja kauppa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute ja vastineet (§ 65)

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen laaditut vastineet ja niiden pohjalta esitetyt keskeisimmät linjaukset kaavaluonnokseen.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liiton lausunnon liittyen Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistukseen (§ 66)

Maakuntaliitto pitää jatkossakin tärkeänä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, niin että kumpikin organisaatio voi tehtävissään tukea toistaan maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja maakunnan vetovoiman edistämiseksi. Lausunnossa esiin nostetut asiat ovat aluekehitys- ja aluerakenne, palveluiden järjestämistavat ja kiinteistökysymykset, jotka seuraavat maakuntaliiton lakisääteisistä tehtävistä ja perustuvat voimassa oleviin maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan. Lausunto

Tukea kehittämishankkeille (§ 67)

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) -määrärahaa myönnettiin Digitaalinen Smart Tahko Master Plan vaatimusmäärittely -hankkeelle. Hankkeessa selvitetään päivitettävän, digitaalisen data-alustan hankintaan liittyviä tekijöitä Tahkon alueella. Hankkeen avulla edistetään Tahkon digitaalista kehitystä (Smart Tahko), ja pitkällä aikavälillä hanke edistää elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä Tahkon alueella sekä laajemmin maakunnassa.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.