Maakuntahallituksen päätöstiedote 28.8.2023

Pohjois-Savon liiton osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023 (§ 114)

Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti maakuntahallitukselle on annettava 30.6. päivitetty osavuosiraportti taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä talousarvion toteutumisesta sekä muista sisäisessä valvonnassa esiin tulleista oleellisista kysymyksistä. Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 29 § mukaan maakuntahallitus raportoi puolivuosittain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. Maakuntahallitus totesi osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja raportoi toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille.  

Ehdotukset Kuopion kaupungin vuosipäivänä palkittavista henkilöistä (§ 115)

Maakuntahallitus valtuutti maakuntahallituksen puheenjohtajan sekä maakuntajohtajan laatimaan esitykset palkittavista henkilöistä.

Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliitto ry:n välisen palvelusopimuksen hyväksyminen (§ 116)

Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliitto ry:n välisen palvelusopimuksen uudistamisesta on neuvoteltu maakuntajohtajien puheenjohtajan ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajan johdolla. Uudistetun palvelusopimuksen sisältö pysyy pääosin ennallaan: sopimus on sisällöltään tavoitteellinen ja kuvaa niitä asioita, joita sopimusosapuolet yhdessä toteuttavat. Uudessa palvelusopimuksessa siirrytään aiemmin maakunnan koon mukaan porrastetuista palvelumaksuista tasasuuriin maksuosuuksiin. Maakuntahallitus hyväksyi uudistetun maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton palvelusopimuksen.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.