Maakuntahallituksen päätöstiedote 27.5.2024

Maakuntahallitukselle tiedotettiin Pohjois-Savon maakuntaohjelman seurannasta 2022–2025 (§ 76)

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) pykälän 42 mukaan maakunnan liitto seuraa ja arvioi maakuntaohjelman toteuttamista yhteistyössä maakuntaohjelmaa toteuttavien viranomaisten kanssa. Maakuntaohjelma sisältää Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategian (ÄES), eli maakuntaohjelman seuranta on samalla ÄES-seurantaa. Aluekehityksen ja älykkään erikoistumisen strategian seurannasta raportoidaan maakunnan päättäjille, työ- ja elinkeinoministeriölle ja komissiolle. Nyt koottu seuranta kattaa vuodet 2022–2023.

Maakuntahallitukselle tiedotettiin Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2025–2026 laadinnan lähtökohdista ja aikataulutuksesta (§ 77)

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja maakunnan kehittämisen konkreettisista toimenpiteistä kahdelle seuraavalle vuodelle. Suunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen etenemisessä otettiin aikalisä (§ 78)

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun maakuntakaavaehdotuksesta. Muutosten vuoksi kaava asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville viimeistään syyskuussa 2024.

Pohjois-Savon maakuntahallitus nimesi Pohjois-Savon maakunnan Vuoden kylän 2024 (§ 79)

Pohjois-Savon maakunnan Vuoden kylä valittu vuodesta 1987 alkaen. Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Savon Vuoden kylän 2024 ja myöntää kunniamaininnan Pohjois-Savon Kylät ry esityksen mukaisesti. Pohjois-Savon Vuoden kylä 2024 julkistetaan ja palkitaan maakuntavaltuuston kokouksessa 10.6.2024.

Maakuntajohtaja viettää kesälomaa ajalla 1.-29.7.2024 (§ 80)

Tukea kehittämishankkeelle (§ 81)

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) -määrärahaa sekä Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnettiin Monipaikkaisuudesta boostia Pohjois-Savon vetovoimaan -hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan monipaikkaisuutta edistäviä toimia mukaan valituissa pohjoissavolaisissa kunnissa. Hankkeen tuloksena pilottikunnat ovat konkreettisin toimin edistäneet monipaikkaisten henkilöiden osallisuutta, elinolosuhteita, elämisen laatua ja/tai työskentelyä kunnan alueella. Lisäksi hankkeessa muodostetaan malli, jonka avulla kerätään säännöllisesti tietoa maakunnan monipaikkaisista henkilöistä.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.