Maakuntahallituksen päätöstiedote 26.9.2023

Pohjois-Savon liiton talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 (§ 126)

Pohjois-Savon liiton talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että vuoden 2024 osalta liiton varsinaisen toiminnan menot on arvioitu pääosin normaalin toiminnan mukaisesti täysimääräisinä.  Olennaisin muutos on henkilöstömenojen kasvussa. Maakuntahallitus päätti, että talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 lähetetään jäsenkunnille lausunnon antoa varten. 

Suunnittelujohtajan ja hallintojohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen (§ 127-128)

Maakuntahallitus päätti, että suunnittelujohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijoiden palkkaus tarkistetaan vastaamaan tehtävien vaativuutta. Molempien viranhaltijoiden tarkistettu palkka on 5 723,20 euroa.

Jäsenmuutos Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon (§ 130)

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Suomen Metsäkeskuksen varsinaiseksi jäseneksi Heli Jääskeläisen ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n varajäseneksi Marja Karmalan.

Kokonaisturvallisuuden klusteri -hankkeen valmistelu etenee hyvää vauhtia (§ 131) 

Katso tarkemmin liiton kokoustiedotteesta

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -hanke: Iisalmen lentokentän tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma (8/2023/AKKE) (§ 132)

Hankkeelle myönnettiin alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Hankkeessa selvitetään Iisalmen Partalan lentopaikan tulevaisuuden mahdollisuudet ja käyttötarkoitukset. Lentopaikan kehittämiselle laaditaan tulevaisuuskuva, jotta se voidaan huomioida Iisalmen kaupungin tulevissa investointiohjelmissa. Hankkeen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä maakunnan saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja kilpailukykyä Ylä-Savossa.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.