Maakuntahallituksen päätöstiedote 26.2.2024

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2024 ja keskusteluihin valmistautuminen (§ 28)

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen aluekehittämiskeskusteluihin valmistautumisesta sekä evästää keskusteluteemojen jatkovalmistelussa.

Maakuntakaavoituskatsaus 2024 on ilmestynyt (§ 29)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA15 §) mukaisesti maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä.

Kaavoituskatsauksessa esitellään Pohjois-Savon liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet.

Maakuntahallitus päätti lähettää kaavoituskatsauksen 2024 tiedoksi kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin.

Jäsenmuutos Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään (§ 30)

Maakuntahallitus nimesi varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Kuopion alueen kauppakamarin Tiina Hartikaisen.

Jäsenmuutokset Itä-Suomen neuvottelukuntaan ja työjaostoon (§ 31-32)

Maakuntahallitus nimesi Itä-Suomen neuvottelukuntaan jäseneksi ja työjaostoon varajäseneksi Leila Savolaisen Riikka Pirkkalaisen tilalle.

Edustajien nimeäminen Järjestöneuvostoon (§ 33)

Maakuntahallitus valitsi maakuntahallituksen edustajaksi Sakari Pääkön ja varaedustaksi Mira Kokkosen Järjestöneuvostoon kaudeksi 2024 - 2025.

Edustajan vaihdos Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Savonet – yhteistyöryhmään (§ 34)

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edustajan vaihdoksen Savonet -yhteistyöryhmään. Hankepäällikkö Leena Toivanen tuli Niina Puumalaisen tilalle.

Pohjoissavolaisten Olympia- ja MM-kisojen mitalistien huomioiminen (§ 35)

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi tarkennetun palkitsemiskäytännön olympia- ja MM-kisojen mitalistien huomioimisesta. Palkintokäytäntöä täsmennettiin myös nuorten urheilijoiden menestymisestä maailmanmestaruuskisojen ja olympialaisten kesä- ja talvilajien yksilölajeissa.

Maakuntajohtaja lomailee hiihtolomaviikon (§ 36)

Kulttuuri itää -hanke (§ 37)

Hankkeessa luodaan Itä-Suomen alueelle uusi verkostotoiminnan malli, joka jää alueelle pysyväksi rakenteeksi hankkeen jälkeen. Itä-Suomen kulttuuriverkoston avulla tuetaan kuntien tuotantorakenteita ja yhteistoimintaa, mikä parantaa asukkaiden yhdenvertaisuutta, kulttuuritoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeessa vahvistetaan mm. kuntien kulttuuritoiminnan järjestämismalleja, kuntien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kulttuuri- ja taidepalvelujen yhteisiä alueellisia tuotantorakenteita.

Maakuntavaltuuston Vihreän ryhmän valtuustoaloite liittyen Pohjois-Savon liiton kannanottoon Palokin koskien ennallistamisen puolesta (§ 38)

Maakuntahallitus ei esittänyt aloitteen tarkoittamaa kannanottoa Palokin koskien ennallistamiseen. Selvitysmies Esa Härmälän raportin perusteella välttämättömän jatkovalmistelun myötä saadaan täsmällisempi kuva asian juridisista, taloudellisista ja ekologisista vaikutuksista ja vastuukysymyksistä. Pohjois-Savon maakuntaliitto varaa itselleen mahdollisuuden lausua asiasta eri vaiheissa parhaan ja ajankohtaisimman mahdollisen tiedon nojalla sitomatta itseään ennakolta tiettyyn lopputulokseen. Hallitus toteaa aloitevastauksen loppuun käsitellyksi ja esittää vastauksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton julkaisujärjestelmässä.