Kuopion bussiliikenteessä pyritään aikatauluvapaampaan liikkumiseen

29.05.2023

Kuopion kaupunki käynnistää suunnitteluhankkeen, jossa kehitetään joukkoliikenneinfrastruktuuria kolmen vuoden päästä liikennöinnin aloittavien runkolinjojen ja Kuopio–Siilinjärvi-välin linjojen reiteillä. Joukkoliikenteen käytön kynnystä halutaan madaltaa muun muassa nopeuttamalla bussien matka-aikoja, kehittämällä matkaketjuja ja parantamalla pysäkkien laatutasoa.

Pohjois-Savon liiton rahoittama hanke toteuttaa Kuopion seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Tulevaisuudessa runkolinjoilla tullaan panostamaan merkittävästi tiheämpään ja liikennöintiajoiltaan laajempaan vuorotarjontaan, mikä mahdollistaa nykyistä aikatauluvapaamman liikkumisen ja houkuttelee ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi.

– Selvityksissä haetaan ratkaisuja joukkoliikennettä hidastaviin pullonkaulakohtiin muun muassa liikennevaloetuuksilla ja risteysten kaistajärjestelyillä. Lisäksi arvioidaan toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa runkolinjojen pysäkkien saavutettavuutta, esteettömyyttä ja varustelutasoa sekä sujuvoittaa matkaketjuja yhdistämällä jalankulku ja pyöräily tehokkaaseen joukkoliikenteen runkolinjastoon, kertoo joukkoliikenneinsinööri Tero Myyryläinen Kuopion kaupungilta.

Myyryläisen mukaan paikallisliikenne on mahdollista saada kytkettyä nykyistä toimivammin Kuopion ulkopuolelta tuleviin yhteyksiin Kuopion matkakeskuksella ja Savilahdessa vuorotarjonnan lisäyksen ja vaihtopysäkkijärjestelyjen avulla.

Muutokset joukkoliikenneinfrastruktuuriin pyritään toteuttamaan ennen runkolinjojen 4, 5 ja 6 liikennöinnin aloitusta vuonna 2026. Muutoksista tullaan järjestämään ensi syksyn aikana kuntalaiskysely ja kuulemistilaisuuksia. Hankkeessa on mukana myös Siilinjärven kunta.

Maakuntahallitus päätti tänään myöntää suunnitteluhankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa (AKKE) 91 346 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 114 000 euroa.

Maakuntahallituksen kokous 29.5.2023

Lisätietoja:
Kaisu Matinniemi, joukkoliikennepäällikkö, Kuopion kaupunki
p. 044 718 5145, kaisu.matinniemi@kuopio.fi

Tero Myyryläinen, joukkoliikenneinsinööri, Kuopion kaupunki
p. 044 718 5329, tero.myyrylainen@kuopio.fi