Ylä-Savossa uusia täsmätoimia opiskelijoiden hyvinvointiin

20.12.2021

Pohjois-Savon liiton nuorisohankkeen teettämän kyselyn ja tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan maakunnan nuorten hyvinvointi on polarisoitumassa. Osalla nuorista fyysiset ja psyykkiset voimavarat sekä perhe- ja ystävyyssuhteet ovat pääosin kunnossa, mutta osalla on niissä kaikissa huomattavia puutteita. Hyvinvoinnin erot kasvavat entisestään iän mukana.

Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on taitekohta, jossa hyvinvoinnin erot jyrkkenevät entisestään. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä ammatilliseen koulutukseen on hakeutunut myös sellaisia opiskelijoita, joilla palvelutarve on laajempi kuin ennen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on reagoitu heikentyneeseen tilanteeseen. Vuoden mittaisessa Parempaa opiskelua paremmilla palveluilla -hankkeessa aletaan kehittää uusia opiskelijahyvinvoinnin palveluja täsmätoimenpiteiksi elämänhallinnan, mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmiin.

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat eivät ole Ylä-Savon ikioma haaste. Tällä hetkellä julkiset sotepalvelut eivät riitä nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen. Lisäksi koronakriisin aiheuttama nopea muutos nuoren hyvinvoinnin heikkenemisessä vaatii nopeaa reagointia tilanteeseen.

Pohjois-Savon maakuntahallitus on tänään myöntänyt hankkeeseen noin 64 000 euroa. Rahoitus tulee alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

– Pohjois-Savon liiton myöntämä hankerahoitus on meille tärkeä väline, kun kehitämme tapoja auttaa haasteellisiin tilanteisiin joutuneita opiskelijoita ammattiin ja työelämään saakka. Tavoittelemme tuloksia ja kokemusta, joita voidaan hyödyntää muissakin oppilaitoksissa, toteaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Pitkällä tähtäimellä hankkeen uskotaan vahvistavan myös Pohjois-Savon työvoiman saatavuutta, kun yhä suurempi osa nuorista valmistuu ammattiin.


Lisätietoja antavat:
Puumalainen Kari
Kuntayhtymän johtaja/rehtori
p. 040 1778 600, kari.puumalainen (at) ysao.fi

Leena Toivanen
Hankepäällikkö
p. 0400 792830, leena.toivanen (at) ysao.fi