Vastaa ja vaikuta Pohjois-Savon biotalousstrategian alueelliseen toimeenpanoon

10.04.2024

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Suomessa myös luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailu, ovat osa biotaloutta.

Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus pyytävät vastauksia biotaloutta koskevaan sidosryhmäkyselyyn. Vastausten avulla tuotetaan aineistoa Suomen biotalousstrategian alueellisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseen Pohjois-Savossa. Kyselyllä pyritään tunnistamaan SWOT-analyysin mukaisesti Pohjois-Savon biotalouden kehittämiseen liittyvät vahvuudet, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet.

Kysely tarjoaa myös tilaisuuden esittää näkemyksiä siitä, mitä Pohjois-Savossa tulisi tehdä laajasti ymmärretyn biotalouden arvonlisän nostamiseksi, ja mitä toimenpiteitä julkisilta kehittämisorganisaatioilta odotetaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Kysely on avoin kaikille. Siihen on mahdollista vastata 10. toukokuuta saakka.

Linkki kyselyyn

Aihealueet aluekehitys Jaa artikkeli

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi