Turvealan murroksessa otetaan isoja askelia

21.11.2023

Vihreän siirtymän uusien materiaaliratkaisujen ja erityisesti kasvuturpeen korvaavien materiaalien kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Myös Pohjois-Savossa on alettu etsimään turpeelle ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja. 

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tuen myöntämistä kahdeksalle eri hankekokonaisuudelle. Kyseessä ovat ensimmäiset JTF-kehittämishankerahoitukset Pohjois-Savossa. Ensimmäisen vaiheen rahoituspäätöksillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan turvetoimialalla käynnissä olevaa rakennemuutosta noin 8,4 miljoonalla eurolla.

– On hyvä muistaa, että oikeudenmukaisessa siirtymässä ei ole kyse pelkästään turpeesta, vaan laajemmin uusiutuvasta energiasta, maatalouden toimintaedellytysten varmistamisesta ja maakunnan elinkeinojen monipuolistamisesta, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mira Kokkonen.

Itä-Suomen yliopistossa on käynnistynyt hanke, jossa turpeen rinnalle kehitetään korvaavia kasvualustoja mansikanviljelyyn. KAMUT-hankkeessa tullaan testaamaan muun muassa rahkasammaleesta valmistettuja alustamateriaaleja. Uusien kasvualustojen kanssa kokeillaan vesiviljelytekniikoita, joissa kastelusta ylivaluva ravinneliuos kerätään talteen ja kierrätetään kasveille uudelleen.

Mansikkayrittäjä Pauliina Kovanen suonenjokelaiselta Metsäpellon mansikkatilalta pitää hanketta tärkeänä pohjoissavolaisen mansikanviljelyn kilpailukyvyn kannalta.

– Taimet ja kasvualustat ovat työvoimakustannusten ohella merkittävimmät yksittäiset kuluerät mansikanviljelyssä. Taimikasvatustapojen ja kasvualustavalintojen sekä niiden käyttö- ja kierrätystapojen avulla voidaan vaikuttaa niin kustannusrakenteeseen kuin mansikan kasvatuksen elinkaarisiin ympäristövaikutuksiin, Kovanen sanoo.

Hankkeessa aiotaan myös pilotoida uusia, jatkuvasatoisia mansikkalajikkeita. Taimituotantoa kokeillaan vertikaaliviljelyssä, jossa taimia kasvatetaan sisätiloissa LED-valojen alla useassa päällekkäisessä kerroksessa.

Toisessa käynnistyneessä hankkeessa Itä-Suomen yliopiston kumppanina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu. Siinä biopohjaisista materiaaleista kehitetään vaihtoehtoja turpeettomiksi kasvualustoiksi sekä kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden raaka-aineiksi.

Biopohjaisia materiaaleja ovat muun muassa peltobiomassat ja juuresten viljelyn sivuvirrat.

MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen näkee BioBoost-hankkeen hyvänä esimerkkinä kiertotaloudesta, jossa tähdätään kestävään talouteen ja vauhditetaan yhteiskunnan vihreää siirtymää. Viime kädessä kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden tuotekehitystyöstä hyötyvät myös muutosvaikeuksissa olevat maatilat.

– Savonian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyömallissa yrityksiä autetaan paikallisesti kohti kustannustehokasta toimintamallia. Täsmäviljelyllä ja oikealla lannoituksella voidaan vaikuttaa positiivisesti tilojen kannattavuuteen, Kauhanen uskoo. 

Maatalouden toimintaedellytysten parantamiseen tähtää myös Luonnonvarakeskuksen koordinoima uusi hanke. Siinä edistetään hajautettua biokaasutuotantoa ja ravinteiden kierrätystä Pohjois-Savossa.

– Biokaasuinvestointien edistäminen on tärkeää turvealan murroksessa. Se kytkeytyy myös turvetta korvaavien kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotantoon, sanoo Luonnonvarakeskuksen erityisasiantuntija Pasi Laajala.

Hän uskoo biokaasutuotannon tuovan uutta liiketoimintaa maaseutuvaltaisille alueille.  

– Kokoamme hankkeessa työkalupakin laitosinvestointeja suunnitteleville maatiloille, hän sanoo.

Kuva: Mansikankasvatus sisätiloissa. Kuvaaja: Harri Kokko, UEF

KAMUT – kasvua mansikoille (kehittämis- ja investointihanke) lue lisää
JTF-rahoitus 820 459 €
Harri Kokko, hankepäällikkö, ympäristö- ja biotieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
p. 040 355 3375, harri.kokko@uef.fi

BioBoost (kehittämis- ja investointihanke) lue lisää
JTF-rahoitus 1 057 979 €
Maarit Janhunen, projektipäällikkö
p. 044 785 6463, maarit.janhunen@savonia.fi

Harri Auvinen, t&k-päällikkö 
p. 044 785 6923, harri.auvinen@savonia.fi

Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III (kehittämis- ja investointihanke) lue lisää
JTF-rahoitus 1 460 745 €
Pasi Laajala, erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus
p. 0295326296, pasi.laajala@luke.fi 

Aku Seppänen, professori, Itä-Suomen yliopisto
p. 040 355 2070, aku.seppanen@uef.fi 

Petri Kainulainen, koulutuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 7856635, petri.kainulainen@savonia.fi

Kunnille ja kuntayhtymille tarjolla EAKR- ja JTF-tukea