Tornator osallistuu Tiilikkajärven kansallispuiston laajennukseen

20.12.2022

Tornator Oyj ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet 1330 hehtaarin kokoisen Löytynsuon alueen vaihdosta Rautavaaran kunnassa. Löytynsuon aluetta suunnitellaan osaksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta.

Pääosa alueesta on jo aiemmin luonnonsuojelulailla toteutettuja Tornatorin yksityisiä luonnonsuojelualueita. Samassa yhteydessä valtion omistukseen siirtyy Tornatorilta 111 hehtaaria soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyviä arvokkaita suoalueita Ilomantsista. Maanvaihdon yhteydessä siirtyy uusia alueita luonnonsuojelun piiriin yhteensä 177 hehtaaria. Tornator saa vaihdossa valtiolta metsätalousalueita.

Löytynsuon alue on laajalti ojittamattomana säilynyt avointen ja puustoisten soiden monipuolinen kokonaisuus, jossa on myös luonnontilaista vanhaa metsää ja pienialaisia kangasmetsäsaarekkeita.

– Maanvaihto mahdollistaa Tiilikkajärven kansallispuiston kehittämisen pitkällä aikavälillä, edistää luonnonsuojelun tavoitteita sekä tukee Rautavaaran alueella kansallispuistoon kytkeytyvän matkailuelinkeinon kehittämistä. Uskon, että ratkaisu oli monia osapuolia tyydyttävä, toteaa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Ilona Latsa.

Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen on tyytyväinen maa-alueiden vaihdosta syntyneeseen sopimukseen.

– Pitkään vireillä ollut asia saatiin päätökseen. Maanvaihdolla yhtiö toteuttaa arvojensa mukaista kokonaisvastuullisuutta mahdollistamalla kansallispuiston laajennuksen ja ylläpitämällä kestävän metsätalouden harjoittamista.

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta tekivät ympäristöministeriölle aloitteen Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syksyllä 2020.

Kuva: Rautavaaran kunta/Tiia Kampman

Tornatorin tiedote 19.12.2022