Tiilikkajärven kansallispuiston laajennussuunnitelma valmistui

23.05.2022

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennussuunnitelma eli Master Plan on valmistunut. Laaja-alainen suunnitelma pitää sisällään askelmerkit puistolaajennuksen käytännön toteutukseen, mikäli laajennus hyväksytään eduskunnassa. Laajennussuunnitelmassa aluerajaus yli kaksinkertaistaisi (laajennusosa noin 4 067 ha) puiston nykyisen pinta-alan (noin 3 400 ha).

– Master Plan vaiheessa kartoitettiin aluerajaus, nostettiin esille laajennuksen luonnonsuojelullisia arvoja sekä visioitiin puistolaajennuksen vaikutuksia luontomatkailuun ja aluetalouteen. Master Plan pitää sisällään myös puistolaajennuksen vaiheittain toteutettavan kehittämis- ja investointisuunnitelman aina vuoteen 2031 asti, listaa hankekoordinaattori Tiia Kampman.

Ensikipinä Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syttyi Rautavaaran Metsäkartanolla Pohjois-Savon liiton kuntakierroksen aikaan keväällä 2020. Rautavaaran kunnanhallitus hyväksyi aloitteen kansallispuiston laajennuksesta 17.8.2020, johon Pohjois-Savon maakuntahallitus yhtyi 24.8.2020. Aloitteen pohjalta toteutui Pohjois-Savon liiton rahoittama Master Plan hanke Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamiseksi, jossa laajennussuunnitelma tehtiin.

Kansallispuiston laajennus toisi uusia luontoelämyksiä ja vaikuttaisi aluetalouteen

– Pumpulikirkko saataisiin uuden puiston sisälle. Tämä itsenäisyytemme juhlavuoden 100 Luontohelmeä –luontokohde, sivustaan haljennut hiidenkirnu, on suosittu luontokohde, joka kertoo luonnon jääkaudenaikaisista voimista. Puistoon sisältyisi myös laajempi jääkaudenajan sulamisvesien muodostama kokonaisuus, joka yltäisi aina Löytynsuo-Maamonsuo Natura 2 000 alueelta Metsäkartanolle ja edelleen, puistorajauksen ulkopuolelle jäävään, Ylä-Keyritty –järven kaakkoispuolella sijaitsevalle Holinrotkolle saakka, Kampman kertoo.

Nykyisessä puistossa merkittyjä reittejä on noin 20 kilometriä. Näistä suosituin on päiväretkeilyyn sopiva noin seitsemän kilometrin mittainen Uiton kierto. Puistolaajennuksen myötä myös reittien määrä yli kaksinkertaistuisi. Uudet reitit liittäisivät yhteen nykyisen puiston sekä uuden laajennusosan päätyen nuorisokeskus Metsäkartanolle, jota on ehdotettu uuden puistoalueen luontokeskukseksi.

– Laajennuksella Metsäkartanon ja muiden paikallisten yrittäjien palvelut tulisivat kävijöiden saavutettaviksi ja lisäisivät merkittävästi kaivattua palvelutarjontaa ja viihtyvyyttä. Laajennuksella olisi sekä merkittävä luonnonsuojelullinen että aluetaloudellinen vaikutus, kertoo Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen Master Plan toteutettiin yhteistoiminnallisena ja sidosryhmiä osallistavana hankkeena. Järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin osallistui muun muassa metsästäjiä. Metsäkartanolla Elonkirjon päivän yhteydessä 22.5. julkistettava suunnitelma tukee muun muassa Rautavaaran kuntastrategian, Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja Suomen hallitusohjelman tavoitteita. Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen Master Plan on toimitettu ympäristöministeriöön, missä laajennuksen toteutuessa suunnitelman pohjalta tehdään hallituksen esitys eduskunnalle Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksesta.

Pohjois-Savon liiton rahoittama Master Plan hanke Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamiseksi toteutettiin Rautavaaran kunnassa 1.11.2021–31.5.2022.

Tiilikkajärven kansallispuisto:

  • Pinta-ala: 3 400 ha.
  • Yksi vuonna 1982 perustetusta 11:sta kansallispuistosta, jotka saivat alkunsa Euroopan neuvoston vuonna 1970 julistamasta luonnonsuojelun juhlavuodesta
  • Puisto perustettiin suojelemaan alueen järvi-, joki- ja harjuluontoa sekä aapasoita, jotka Tiilikkajärveä ympäröivät.
  • Puistossa on erämaista luontoa ja perinnemaisemaa (mm. Tiilikanaution torppa), vanhaa uittoperinnettä ja historiaa (Täyssinän rauhan rajakivi).
  • Vuonna 2021 puistoon rekisteröitiin 25 300 käyntiä. Vuonna 2020 vastaava luku oli 19 500.
  • Nykyisellä puistoalueella on noin 20 km merkittyjä reittejä (Uitonkierto suosituin 7 km sekä Aution kierto ja Tiilikan kierto).

Suunniteltu laajennusalue:

  • Suunnitellun puistolaajennuksen pinta-ala: 4 067 ha.
  • Toisi yhdysväylän nykyiseltä puistoalueelta Löytynsuo-Maamonsuon- ja Pumpulikirkon luonnonsuojelualueiden kautta Metsäkartanolle (Virvatulten polku).
  • Uudet, elämykselliset käyntikohteet: Pumpulikirkko ja kalliokanjoni, joiden myötä puistoon saataisi myös jylhyyttä ja lisää luonnon monimuotoisuutta.
  • Puistoalueen laajentumisella olisi toteutuessaan merkittävää luonnonsuojelullista arvoa.

Master Plan hankekirja »
Investointisuunnitelma »


Lisätietoja:
Henri Ruotsalainen, kunnanjohtaja, Rautavaaran kunta
p. 040 860 8180, henri.ruotsalainen (at) rautavaara.fi

Tiia Kampman, hankekoordinaattori, Rautavaaran kunta
p. 044 452 5755, tiia.kampman (at) rautavaara.fi