Tekoälystä etsitään ratkaisua teollisuuden tuottavuuteen

21.03.2023


Raskaat työkoneet ovat tärkeitä vientituotteita Pohjois-Savolle ja koko Itä-Suomelle. Erityisesti perinteisillä maansiirron tai metsäteollisuuden aloilla koneet ovat toistaiseksi vielä lähes yksinomaan ihmisen ohjaamia. Autonomisten koneiden kehittäminen raskaiden työkoneiden alalle on haastavaa, koska työkoneet ovat usein pitkälle räätälöityjä ja pienen valmistuserän tuotteita.

Savonia-ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteisessä kehitys- ja investointihankkeessa aletaan etsiä liikkuviin työkoneisiin soveltuvia tekoälyratkaisuja.

– Osaavan työvoiman saaminen on alalla tällä hetkellä suuri haaste. Kun uuden teknologian avulla kone voi ajaa työprosessin läpi itsekseen, se tekee tuotteiden tekemisestä kustannustehokkaampaa ja lisää niiden kannattavuutta. Koneälyn hyödyntäminen edes osassa työkoneen tehtäviä lisäisi koneiden tuottavuutta huomattavasti. Tuleva 5G-teknologia mahdollistaa AI-teknologian yleistymisen, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Harri Komulainen.

Innovaatioympäristöä testataan kahdella testiprojektilla, joista ensimmäisessä koulutetaan tekoäly ajamaan kaivinkonetta. Toisessa projektissa tekoälytyökalun avulla pyritään analysoimaan ja ohjaamaan reaaliaikaisesti kuljettajaa, sekä tuottamaan tietoa koneen käytöstä. Projekti toteutetaan aluksi simulaattorissa ja sen jälkeen pienoismallikaivurilla. Lopuksi testit tehdään todellisissa olosuhteissa.

Toisessa testiprojektissa tekoälytyökalun avulla pyritään analysoimaan ja ohjaamaan reaaliaikaisesti kuljettajaa, sekä tuottamaan tietoa koneen käytöstä. Tekoälytyökalun avulla myös selvitetään mahdollisuutta ennakoida kaivinkoneen huoltotoimintaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonian, LUT-yliopiston, Ylä-Savon ammattiopiston sekä Itä-Suomen yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen kanssa.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä ryhmähankkeelle. Pohjois-Savon liitto rahoittaa sitä reilulla miljoonalla eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Autonomisesti liikkuvan työkoneen kehittäminen (AI-MaSi)
Autonomisesti liikkuvan työkoneen investointi (AI-MaSi)

Agri-Food -verkosto vahvistaa pohjoissavolaisen ruoan menestystä

Pohjoissavolaisen ruoka-alan kehittyminen entistä merkittävämmäksi toimialaksi tarvitsee vahvempaa yhteistyötä. Siksi kaikkia Pohjois-Savon ruoka-alan toimijat aletaan haastaa mukaan innovoimaan ja luomaan uusia yhteistyön muotoja.

– Kilpailukykyisten, aidosti kestävien uutuuksien kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii alan eri toimijoiden yhteistyötä ja kokeiluja. Tämän kehyksenä toimii Pohjois-Savon Agri-Food klusteri, verkosto, jossa ruoka-alan yritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä tekevät organisaatiot ja muut alan toimijat voivat kehittää, kokeilla, testata ja tutkia uutta liiketoimintaa. Klusteri kasvaa ja kehittyy yritysten tarpeiden mukaan, sanoo TKI-suunnittelija Heli Tossavainen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Verkoston yhteistyön ja klusterin tarjoamien palveluiden avulla alueen yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan ruokajärjestelmän haasteita markkinoilla ja vastaamaan kestävyyden ja vihreän siirtymän vaatimuksiin.

Verkoston ja Agri-Food klusterin tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisen ruokaketjun yritysten menestystä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusteri hakee aktiivisesti kansainvälistä tietoa alan kehityksestä ja tukee mukana olevien yritysten kansainvälisiä yhteyksiä ja markkinamahdollisuuksien kartoittamista.

Agri-Food Network -hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sekä ProAgria Itä-Suomi. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on sitoutunut alueen kehitysorganisaatioita sekä ruokaketjun yrityksiä.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa noin 670 000 euron EAKR-tuen myöntämistä hankkeelle.

Agri-Food Network


Lisätietoja antavat:
AI-MaSi: Harri Komulainen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 5548, harri.komulainen@savonia.fi
Agri-Food: Heli Tossavainen, TKI-suunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6692, heli.tossavainen@savonia.fi

Kuva: Adobe Stock