Syksyn EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille on avautunut

02.10.2023

Pohjois-Savon liitto on avannut hankehaun EAKR-hankkeille (Euroopan aluekehitysrahasto) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta. Haettavana on yhteensä 8,91 miljoonaa euroa, jota julkisorganisaatiot voivat hakea mm. elinkeinoelämälähtöiseen tki-toimintaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä pk-yritysten saavutettavuutta edistäviin liikenneinvestointeihin.

Tukea ei myönnetä yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeiden tukitaso on kehittämishankkeissa korkeintaan 80 % ja investointihankkeissa 70 %. Haku päättyy 15.12.2023.

Toimintalinjalta 1 (Innovatiivinen Suomi) rahoitetaan mm. elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn toimintaedellytysten kehittämistä. Näihin on haettavana yhteensä 3,34 miljoonaa euroa.

Toimintalinjalta 2 (Hiilineutraali Suomi) rahoitettavat hankkeet edistävät energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Näihin on haettavana 2,54 miljoonaa euroa.

Toimintalinjan 3 (Saavutettavampi Suomi) tuki kohdennetaan kunnille tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin liikenneinvestointeihin, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Lisäksi rahoituksella voidaan tukea liikennejärjestelmien strategista suunnittelua mukaan lukien liikenneinvestointien suunnitteluvalmiuden nostaminen. Näihin on haettavana 3,03 miljoonaa euroa.

Rahoitusta kohdennetaan erityisesti Pohjois-Savon kärkialojen kehittymistä edistäville hankkeille. Näitä kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa 2023–2024.

Hakuilmoituksessa on esitetty haun sisältö tarkemmin sekä perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

Pohjois-Savon liiton 15.12.2023 päättyvä EAKR-hankehaku - Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Aihealueet eakrrahoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Lisätietoja

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/minkkinenjuha400x400px.jpg

Lisätietoja

Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/tarkiainenkari2_400x400px.jpg

Lisätietoja

Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi