Sote-uudistuksen vapaaehtoinen valmistelu käynnistyy Pohjois-Savossa

20.01.2021

Sote-uudistuksen vapaaehtoinen alueellinen valmistelu käynnistyy Pohjois-Savossa osana POSOTE20-hanketta ja aloittaa alueemme hyvinvointialueen suunnittelun.

Pohjois-Savossa on meneillään kaksi STM rahoittamaa sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita. Nyt sote-uudistuksen vapaaehtoinen alueellinen valmistelu käynnistyy Pohjois-Savossa osana POSOTE20-hanketta.

– On hienoa asia, että alueellista valmistelua tehdään hyvässä yhteistyössä maakunnan sote-järjestäjien ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta, toteaa POSOTE20-seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Hyvinvointialueen valmistelu tehdään yhteistyöllä

Sote-uudistuksessa on tarkoitus perustaa Suomeen 21 hyvinvointialuetta, joiden päätehtävä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Uusien hyvinvointialueiden on tarkoituksena käynnistyä 1.1.2023. Tässä yhteydessä sote ja pelastustoimi siirtyvät yhden päätöksenteon, yhden johdon ja yhden rahoituksen alle. Pohjois-Savossa tämä tietää isoa muutosta palveluiden järjestämiseen. Tällä hetkellä palvelut tuotetaan 19 järjestäjän ja yli 10 000 työntekijän toimesta. Aikataulu on tunnistettu haastavaksi näin laajan hallinnollisen uudistuksen toteuttamiseen.

Vapaaehtoinen valmistelu käynnistää tämän työn ja valmistelee lisäksi väliaikaishallinnon käynnistämistä. Vapaaehtoisen valmistelun tavoitteena on käynnistää hyvinvointialueen valmistelu neljällä isolla osa-alueella, joita ovat:

  1. Henkilöstö (HR) ja talous
  2. Palvelut
  3. ICT
  4. Väliaikaishallinon valmistelu

Valmistelutyöstä vastaavat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, mutta siihen osallistetaan asiantuntijoita koko maakunnan alueelta. Osa-alueiden alle tulee muodostumaan useita työryhmiä, joiden käynnistämistä nyt aloitetaan.

Kokonaisuudessaan tämä valmistelutyö tähtää siihen, että jos hallituksen tavoitteiden mukaisesti uusi sote-lainsäädäntö hyväksytään kesään mennessä, niin väliaikaishallinto eli väliaikainen valmistelutoimielin pääsee mahdollisimman sujuvasti aloittamaan työnsä. Henkilöstönäkökulma huomioidaan valmistelussa osana työryhmätyönä ja järjestämällä henkilöstöinfoja.

POSOTE20-hanke »


Lisätietoja:
Hankejohtaja Jussi Lampi, POSOTE20-hanke
p. 044 7142631, jussi.lampi (at) pohjois-savo.fi

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, Kuopion kaupunki
p. 017 182012, jari.saarinen (at) kuopio.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 7113588, risto.miettunen (at) kuh.fi