Rautavaara panostaa kansainvälistymiseen ja luontomatkailun kestävään kehitykseen

07.11.2023

Viime vuosina vahvasti luontomatkailuun panostanut Rautavaara harppaa jälleen yhden askelen eteenpäin. Kunnassa puhaltavat matkailun yhteiskehittämisen ja -markkinoinnin uudet tuulet, joita tehdään edelleen vahvasti yhdessä paikkakunnan matkailuyritysten kanssa. Nyt panostetaan erityisesti kansainvälisten asiakkaiden löytämiseen ja palveluun sekä yritystoiminnan vastuullisuuteen.

Kansainvälistymiseen pureudutaan lisäämällä yritysten osaamista ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemisessa. Tähän saakka Visit Rautavaara -brändin alla on tehty yhteismarkkinointia kohderyhmänä kotimaan matkailijat ja lähiseutujen retkeilijät. Nyt markkinointi- ja tiedotusmateriaalia aletaan tuottaa myös englannin kielellä. Visitrautavaara.fi-sivusto on mahdollistanut jo muutaman vuoden ajan paikkakunnan luontomatkailukohteiden, aktiviteettien ja palvelujen löytymisen yhdestä paikasta suomeksi. Jatkossa sivusto tullaan julkaisemaan myös englanniksi. Esite-, kartta- ja mainosmateriaalia tuotetaan myös englannin kielellä.

Kehittämistoimet mahdollistuvat Pohjois-Savon liiton myöntämän, Euroopan unionin ja Rautavaaran kunnan osarahoittaman hankkeen myötä, joka on saanut nimekseen Rautavaara – Nature’s Best.

Hanke tukee erityisesti Tiilikkajärven kansallispuiston ympärillä olevien palvelujen kehittämistä ja esille tuomista huomioiden myös muut Rautavaaran luontokohteet. Tuloksia haetaan matkailutoimialan kasvuna lähitulevaisuudessa. Kohteisiin linkittyvien, matkailijoille suunnattavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on tärkeää, sillä tämän vuoden kesäkuussa laajentunut Tiilikkajärven kansallispuisto on kasvattanut jatkuvasti kävijämääriään.

Yhä useampi matkailija on kiinnostunut käyttämiensä palvelujen vastuullisuudesta. Yritysten kanssa pohditaan yhteisesti, miten palveluja tuotetaan entistä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja miten näitä asioita tuodaan esille.

– On hienoa, että nämä uudet paikallisesti toteutettavat toimenpiteet mahdollistuvat tämän hankerahoituksen myötä, kiittelee Rautavaaran kunnan elinkeinopäällikkö Tuula Palojärvi.

– Näemme myös tärkeinä yhteistyökumppaneina juuri perustetun Pohjois-Savon Matkailu Oy:n, Metsähallituksen luontopalvelut ja ne alueelliset yhteismarkkinointikanavat, joissa olemme mukana, hän jatkaa.

– Hankekoordinaattori Markus Rönkkö puolestaan toteaa Rautavaaran olevan maisemien ja luontonsa puolesta mainio matkailukohde. Etenkin Rautavaaran retkikohteet sekä monipuoliset reitit unohtamatta vetovoimaista Tiilikajärven kansallispuistoa antavat luontomatkailun kehittämiseen upeat puitteet.

Rautavaara – Nature’s Best -hanke:

  • Ajalla lokakuu 2023 – syyskuu 2025
  • Hankkeen kokonaisrahoitus 134 552 €, josta EU- ja valtion rahoitus yhteensä 107 642 €

Kuva: Wille Markkanen

Lisätietoja antavat:
Elinkeinopäällikkö Tuula Palojärvi
p. 044 452 5712, tuula.palojarvi@rautavaara.fi
Hankekoordinaattori Markus Rönkkö
p. 044 452 5773, markus.ronkko@rautavaara.fi