Pohjois-Savossa on lähes 30 potentiaalista aluetta tuulivoimalle

28.10.2021

Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaalia on jouduttu tarkastelemaan uudelleen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden tekniikka ja koko ovat kehittyneet merkittävästi ja toimintaympäristöön on tullut muutoksia. Tuulivoima on kehittynyt markkinaehtoiseksi toimialaksi. Tuulivoimaloiden tekninen kehitys mahdollistaa tuulivoiman kilpailukykyisen kehittämisen myös sellaisilla alueilla, joilla tuulisuus tai muut ominaisuudet eivät aiemmin ole nousseet riittävälle tasolle.

Pohjois-Savon liiton FCG Oy:llä teettämä tuore selvitys tuulivoimapotentiaalista osoittaa, että maakunnan alueella on 28 aluetta, joille voidaan rakentaa tuulivoimaloita. Voimaloiden kokonaismäärä voisi nousta jopa yli kolmeensataan. Maakunnan tuulivoiman tuotantopotentiaali on varovaisenkin arvion mukaan noin 5000 gigawattituntia vuodessa.

– FCG:n laatima selvitys on sivistävää luettavaa kaikille. Maakuntakaavatyössä tavoiteltu tuulivoiman 20 prosentin osuus koko maakunnan primäärienergian tarpeesta on saavutettavissa. Eniten tuulivoimapotentiaalia on maakunnan reuna-alueilla niin länsi-, pohjois- kuin koillisosissa, totesi selvitystä maakuntahallitukselle kehunut puheenjohtaja Antti Kivelä.

Suunnittelija Mikko Rummukaisen mukaan selvityksessä suljettiin pois ne alueet, joihin olemassa olevan tiedon perusteella muodostuu esteitä tuulivoimatuotannolle. Alueet, joita selvityksessä ei katsota tarkoituksenmukaisiksi tuulivoimatuotannolle ovat muun muassa luonnonsuojelualueita, maiseman arvoalueita tai virkistyksen kannalta arvokkaita alueita. Tuulivoimaloita ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa myöskään liian lähelle asutusta.

Selvityksen aikana Puolustusvoimien pääesikunnan operatiivinen osasto arvioi Lapinlahden itäosaan, Kuopion Nilsiään, Rautavaaralle ja Kaaville sijoittuvilla tuulivoimapotentiaaleilla alueilla olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien toimintamahdollisuuksiin. Näille alueille sijoittuvista tuulivoimahankkeista tulee tehdä VTT:llä tutkavaikutusselvitys.

Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaalin selvitys antaa myös viitteitä jatkotyölle.

– Maakuntakaavoitusta varten laadittu selvitys auttaa meitä osoittamaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita maakuntakaavassa, mutta tulevaisuudessa meillä tulee olla lisätietoa tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksista, sanoi vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola.

Yhteistyötä tehdäänkin naapurimaakuntien kanssa, sillä esimerkiksi Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla on tuulivoimapotentiaalia kummankin maakunnan puolella.

Tuulivoiman kehittämisellä voidaan tukea maakunnan ilmastotavoitteiden saavuttamista ja sitä kautta edistää kansallisten hiilipäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamista. Tuulivoimarakentaminen lisää kuntien kiinteistöverotuloja. Myös investointi- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä.

Pohjois-Savon liitto järjestää tuulivoimaselvityksestä kaikille avoimen Teams-infotilaisuuden maanantaina 1. marraskuuta klo 9–10.

Liity Teams-kokoukseen napsauttamalla tästä »


Lisätietoja:
vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola, p. 044 7142609, annaelina.isola (at) pohjois-savo.fi,
suunnittelija Mikko Rummukainen, p. 044 7142655, mikko.rummukainen (at) pohjois-savo.fi
sihteeri Irma Kajan, p. 044 7142640, irma.kajan (at) pohjois-savo.fi

Liitteet

psmk2040-tuulivoimaselvitys Lataa tiedostoLataa
Aihealueet maakuntakaavat Jaa artikkeli