Pohjois-Savon liitossa on haettavana JTF-tukea vihreän siirtymän hankkeille

18.04.2023

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehakua. JTF-rahaston toimilla edistetään elinkeinojen monipuolistamista huomioiden maakunnan älykäs erikoistuminen, vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Kehittämis- ja investointihankkeita rahoitetaan noin 20 miljoonalla eurolla. Hausta tuetaan muun muassa elinkeinoelämän monipuolistumiseen, uudistumiseen, kasvuun ja palvelujen kehittämiseen tähtääviä kehittämishankkeita sekä TKI-toimijoiden ja yritysten tai julkisorganisaatioiden yhteishankkeita, jotka liittyvät energiaan, vähähiiliseen teknologiaan ja turpeen korvaamiseen.

Tukea voidaan myöntää myös hankkeille, jotka edistävät bio- ja kiertotaloutta. Lisäksi rahoituksella on mahdollista tehdä selvityksiä turvetuotannosta poistuvien soiden jälkikäytöstä ja mahdollisuuksista.

Kuntien perusrakenteen investointeihin on haettavana 7,0 miljoonaa euroa. Hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka parantavat yritysten toimintaedellytyksiä.

Vihreän talouden uusiin ratkaisuihin on tarjolla yhteensä yli 27 miljoonaa euroa. Hankkeiden tukitaso on kehittämishankkeissa korkeintaan 80 prosenttia ja investointihankkeissa 70 prosenttia. Hakemuksia aletaan käsitellä kesäkuussa.

Avoimet hankehaut

Aihealueet rahoitusvihreäsiirtymä Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi