Pohjois-Savon liiton ensimmäiseen JTF-hankehakuun saapui 44 hakemusta

07.06.2023

Pohjois-Savon liitto avasi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehaun kehittämis- ja investointihankkeille huhtikuussa. Ensimmäiseen määräaikaan mennessä 2.6.2023 jätettiin kaikkiaan 44 hankehakemusta. Tukea haettiin yhteensä 12,7 miljoonan euron edestä hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 16,4 miljoonaa euroa. Valtaosa hakemuksista oli usean osahankkeen muodostamia ryhmähankehakemuksia. Hankekokonaisuuksia jätettiin kaikkiaan 13 kappaletta.

Hakemusten sisällöissä oli mm. energia-alan vihreää siirtymää edistäviä toimenpiteitä sekä kone- ja energiateknologian alan pk-yritysten kasvua tukevia toimia. Lisäksi tukea haettiin maatalouden toimintaedellytysten varmistamiseen, kuten kasvu- ja kuiviketurpeen korvaamiseen muilla materiaaleilla liittyvään kehittämistyöhön. Tukea haettiin myös bio- ja kiertotaloutta edistäviin toimiin.

Huhtikuussa avautuneessa JTF-haussa on haettavana kaikkiaan 20,2 miljoonaa euroa 15.12.2023 saakka. JTF-hakemuksia voi jättää edelleen. Seuraavan kerran käsittelyyn otetaan 29.9.2023 mennessä jätetyt hakemukset.

– JTF-tuki on kertaluontoinen tukimuoto, jota meillä ei todennäköisesti tämän EU-ohjelmakauden jälkeen ole käytettävissä, joten sen tuomat mahdollisuudet kannattaa nyt niin julkisen kuin yksityisen sektorinkin hyödyntää, kannustaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on osa Uudistuva ja osaava Suomi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa 2021-2027. JTF-rahoitusta on kohdennettu 14 maakuntaan Suomessa. Pohjois-Savoon sitä on saatu kaikkiaan 82 miljoonaa euroa. Sitä myöntävät Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmaa toteuttaville hankkeille. Koska osa JTF-rahoituksesta on EU:n elpymisrahoitusta, nyt haettavana oleva JTF-rahoitus tulee pääosin olla käytetty vuoden 2026 loppuun mennessä.

Pohjois-Savon liiton JTF-hakuilmoitus kehittämis- ja investointihankkeille
Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma

Aihealueet jtfvihreäsiirtymä Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Lisätietoja

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi