Pohjois-Savon liiton EAKR- ja JTF-hakuun saapui yhteensä 23 hakemusta

19.12.2023

Pohjois-Savon liiton alue- ja rakennepolitiikan kaksi hakua päättyi 15. joulukuuta. EAKR-hakuun (Euroopan aluekehitysrahasto) saapui 18 hakemusta yhteensä 11 eri hankekokonaisuuteen. Haetun tuen määrä oli yhteensä 5,54 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat 7,22 miljoonaa euroa. Haussa oli haettavana 8,91 miljoonaa euroa.

Tukea haettiin mm. digitaalisten oppimisympäristöjen sekä akku- ja audiotekniikan kehitysympäristöjen kehittämiseen, teollisten prosessien simulaatiomallinnukseen, vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen hyödyntämisen kehittämiseen, yritysten digitaalisten palvelujen kehittämiseen, maakunnan hiilineutraalisuuden edistämiseen sekä yritysten saavutettavuuden parantamiseen.

Seuraava EAKR-haku toteutetaan 1.4.–6.6.2024.

JTF-hakuun (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) kuntien perusrakenteen investointitukihankkeille saapui viisi hakemusta. Tukea haettiin yhteensä 5,51 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat 7,87 miljoonaa euroa. Tukea haettiin liittyen retkeilyreitistöjen, bioterminaalin sekä yritysalueiden investointeihin.

JTF-haku avautui huhtikuussa ja haku toteutettiin ns. jatkuvana hakuna, missä saapuneet hakemukset otettiin käsittelyyn kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Kaikkinensa haussa haettiin JTF-tukea yhteensä 10,14 miljoonaa euroa. Haettavana oli kaikkiaan 7,90 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyt ovat meneillään ja päätöksiä päästään tekemään tammi-helmikuussa.

Seuraava JTF-haku toteutetaan 22.1.–1.3.2024.