Pohjois-Savo tarttuu mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin miljoonahankkeella

22.03.2021

Pohjois-Savon kunnissa käynnistyy toukokuun alussa maakunnan elinvoimaisuuden kannalta ratkaisevaksi luonnehdittu vuosikymmenen mittainen kehittämisprojekti. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -projektissa kunnat ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot yhdistävät voimansa ja osaamisensa erityisesti mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön vähentämiseksi.

Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palveluiden päällikön Kati Vähäsarjan mukaan maakunnassa tarvitaan todellinen suunnanmuutos hyvinvoinnin edistämisessä. Työkykyinen ja hyvinvoiva väestö sekä kestävä kuntakehitys ovat koko maakunnan strategisen kehittymisen kulmakivi.

– Tällä hetkellä pohjoissavolaisten mielenterveyden tilanne on valtakunnallisesti heikoin ja esimerkiksi päihteiden käytöstä johtuvat ongelmat kasvavat.

Vähäsarja kuvailee muutoksen edellyttävän kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä, toimintatapojen uudistusta, mielenterveystaitojen ja -johtamisen kehittämistä sekä asukkaiden osallistumista.

– Kehittämistyön painopisteenä on ennaltaehkäisevä mielen hyvinvoinnin edistäminen asukkaiden arjessa. Käytännössä puhutaan siis ihmisten omasta halusta lähtevistä, mielenterveyttä tukevista elintapamuutoksista, jotka liittyvät liikuntaan, ravitsemukseen, päihteettömyyteen ja osallisuuteen sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat koko työikäiseen väestöön, sillä tavoitteena on saada aikaan parannus koko väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaavissa indikaattoreissa. Esimerkiksi mielenterveysongelmien yleisyyttä kuvaava mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa 161 maan keskiarvon ollessa 100.

Kohdennettuja toimenpiteitä suunnataan työttömiin ja työelämän ulkopuolella olevaan työikäiseen väestöön.

– Työttömyys lisää tunnetusti merkittävällä tavalla hyvinvointihaasteiden, kuten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön riskiä ja myös toisinpäin. Mielenterveysongelmat ovat myös keskeisin sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen syy.

Vähäsarjan mukaan näkyvällä viestinnällä pyritään tavoittamaan ja sitouttamaan väestö laajasti. Myös media tarvitaan mukaan tukemaan muutosta.

Hankkeeseen on sitoutunut 17 Pohjois-Savon kuntaa. Kuopion kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana. Osatoteuttajina mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,4 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahastosta saatavan EU-rahoituksen osuus on 2,7 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeelle myönnettävää rahoitusta.

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke lyhyesti

Tavoite: Muutoksen aikaansaaminen Pohjois-Savon mielenterveyden ja päihteidenkäytön indikaattoreissa
Hankkeen aikataulu: 1. vaihe 1.5.2021–30.4.2023. Jatkuu vuoteen 2031.
Hankkeen hallinnoija: Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Hankkeen osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu
Mukana olevat kunnat: Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Leppävirta, Lapinlahti, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vieremä
Hankkeen päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon ELY-keskus


Lisätietoja:
Kati Vähäsarja, kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö, Kuopion kaupunki
p. 044 7182513, kati.vahasarja (at) kuopio.fi