Pohjois-Savo sai oman ilmastotiekartan

17.05.2021

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi tänään kokouksessaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan. Siinä kuvataan maakunnan tärkeimmät ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet.

Tiekartan mukaan Pohjois-Savo tavoittelee hiilineutraaliutta valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliuteen pääsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta ja jäljelle jäävät päästöt on sidottava tai kompensoitava kestävällä tavalla.

Maakunnan ilmastotiekartan toimeenpanoa ja seurantaa varten perustetaan säännöllisesti kokoontuva ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on tiekartan toimeenpanon tukeminen ja siihen kirjattujen toimenpiteiden etenemisen seuranta.

Tiekarttaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa viime syksystä lähtien. Luonnos on ollut julkisesti kommentoitavana hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla kuluneen kevään aikana.

Maakunnallisen ilmastotiekartan laadintaa on koordinoinut Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali maakunta -hanke, joka jatkuu vielä lokakuun loppuun asti.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta »
Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.5.2021 »


Lisätietoja antavat:
Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 029502 6710

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
p. 050511 3086

Maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
p. 044714 2666