Pelastusalan koulutus on keskitettävä Pelastusopistolle Kuopioon

22.11.2021

Pohjois-Savon maakuntahallitus vaatii pelastusalan koulutuksen keskittämistä Pelastusopistolle Kuopioon. Sisäministeriön näkemys suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedusta ei voi olla asia, joka vaihtelee muutaman vuoden välein.

Sisäministeri Maria Ohisalo päätti muuttaa 3. marraskuuta Helsingin pelastuskoulun toimiluvan toistaiseksi voimassa olevaksi. Julkisuudessa Ohisalo on perustellut päätöstään muun muassa pelastajien määrän kasvun aiheuttamalla lisäkoulutustarpeella. Päätös ja sen perustelut ovat aiheellisesti herättäneet hämmennystä.

Vain kolme vuotta aikaisemmin sisäministeri Kai Mykkänen päätti, että koulutus keskitetään Pelastusopistoon, joka toimii valtakunnallisena pelastusalan ammatillisena oppilaitoksena ja koulutuskeskuksena.

Mykkäsen päätöksessä nimenomaisesti lakkautettiin Helsingin pelastuskoulun oikeus antaa alan ammatillista ja alipäällystökoulutusta. Lakkauttamispäätöksen voimaanpano ulotettiin vuoden 2021 loppuun, jolloin päätöshetkellä aloittaneet koulutukset voitiin suorittaa loppuun.

Ohisalo teki viimeisinä sisäministeripäivinään täysin aiemmalle linjaukselle vastakkaisen päätöksen, johon lyö oman leimansa se, että hän on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Vuonna 2018 annettu sisäministeriön päätös oli vahvasti perusteltu. Se perustui pelastuslakiin, jonka mukaan valtio vastaa pelastusalan koulutuksesta. Lisäksi päätöksessä sanotaan: ”Sisäministeriö katsoo, että on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua keskittää pelastusalan ammatillinen koulutus kokonaan Pelastusopiston vastuulle ja tehtäväksi.”

Uusia pelastajia täytyy kouluttaa jopa tuhat verrattain lyhyen ajan kuluessa. Helsingin pelastuskoulun koulutusmäärät ovat olleet vuositasolla pieniä, viime aikoina 15 uutta pelastajaa kurssiltaan. Ilman mittavia uusinvestointeja ja suuria henkilöstölisäyksiä ei ole mahdollista ryhtyä käyttämään Helsingin pelastuskoulua tulevien koulutustarpeiden mittavana vastuutahona.

Kuopiossa Pelastusopiston puitteet ja osaaminen ovat valmiina vastaamaan alan kaikkiin koulutusvaatimuksiin ja koulutettavien määrän lisäämiseen.

Viime torstaina sisäministeriö esitti vuoden 2022 täydentävään talousarvioehdotukseen 1,95 miljoonaa euroa pelastajakoulutuksen vahvistamiseen nostamalla pelastajakoulutettavien aloituspaikkamäärää kertaluonteisesti 24:llä opiskelijalla.

Lisäksi ruotsinkielisen pelastajahenkilöstön määrän turvaamiseksi järjestetään vuonna 2022 alkava ruotsinkielinen 30 opiskelupaikan pelastajakurssi. Ruotsinkielinen kurssi toteutetaan Pelastusopiston järjestämänä alueellisena kurssina yhteistyössä toisen alueellisen pelastuslaitoksen kanssa.

Valtioneuvoston ja eduskunnan tulee välittömästi huolehtia kansalaisten perusturvallisuuteen kuuluvasta toimialasta lisäämällä valtion vuoden 2022 talousarviossa Pelastusopiston rahoitukseen tarpeellinen 2,4 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina on varmistettava, että rahoitus nousee vuosittain koulutettavien määrän kasvua vastaavalla tavalla.

Pohjois-Savon liitto vaatii tämän asian kirjaamista seuraavan hallituksen ohjelmaan keskeisenä sisäisen turvallisuuden kysymyksenä.


Lisätietoja antavat:
Antti Kivelä, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 5028192, antti.kivela (at) gov.fi

Marko Korhonen, maakuntajohtaja
p. 044 7142666, marko.korhonen (at) pohjois-savo.fi

jari.sihvonen@pohjois-savo.fi
Twitter: @jaritsihvonen

Pohjois-Savon liitto / Regional Council of Pohjois-Savo
Europe Direct Kuopio
PL 247, Sepänkatu 1
70101 KUOPIO, FINLAND