Matkailu nousi seutukierroksen ykkösaiheeksi

27.06.2024

Pohjois-Savon liitto teki kesäkuun puolivälissä seutukierroksen, jonka tavoitteena oli päivittää yhteistä tilannekuvaa maakunnan strategisesta kilpailukyvystä. Seututilaisuuksissa nousivat esille erityisesti matkailu, vihreä siirtymä ja kaivosteollisuus. Yhteisiä huolenaiheita kunnille ovat muun muassa kireä kuntatalous, osaavan työvoiman saanti ja nuorten kiinnittyminen kotiseudulle.

Tervon Koskisydämessä pidetyn Sisä-Savon seututilaisuuden ykköspuheenaihe oli odotetusti matkailu. Tämä selittyy sillä, että kehitysyhtiö SavoGrow Oy:llä on ollut maakunnallisten kehittämishankkeiden päätoteuttajana ratkaiseva rooli Pohjois-Savon Matkailu Oy:n synnyssä.

– Haluan sanoa kiitokset kehitysyhtiö Savogrow'lle ja erityisesti toimitusjohtaja Olli Tiaiselle ja hänen sinnikkäälle työlleen siitä, että maakunnassamme on nyt Matkailu Oy. Uskallan väittää, että ilman Ollin sinnikkyyttä yhtiötä ei vielä olisi pystyssä. Siinä mielessä olemme tehneet maakunnallista hyvää työtä, sanoi Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piironen.

Tervon kunnanjohtaja Lari Tiikasalon mielestä matkailuyhtiössä on syytä näkyä jatkossakin Ollin kädenjälki.

– Toivoisin, että kun Pohjois-Savon Matkailu Oy tekee kansainvälisen matkailun markkinointia, yhtiössä pidettäisiin mielessä, että on muitakin matkailualueita kuin Tahko, hän sanoi.

Tiikasalo muistutti, että Pohjois-Savon liiton rahoittamat paikalliset reitistöhankkeet tukevat hyvin erä- ja luontomatkailun kehittämistä, mikä on nostettu yhtenä pääteemana esille myös itäisen Suomen ohjelmassa.

Tervon kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Pääkkönen näki, että kalastuksen kehittäminen elinkeinona antaisi potkua myös kalastusmatkailun kehittämiseen.

– Kalastus olisi tälle alueelle tärkeä elinkeino. Meillä on tavattoman kalaisat järvialtaat. Alueella on muutamia kalasatamia ja rakennettuja paikkoja, jotka ovat huonolla käytöllä. Siinä hukataan mahdollisuuksia ja resursseja. Miten me saataisiin tänne enemmän ammattimaista kalastusta ja sitä kautta kalanjalostusta, hän kysyi.

Omatoimimatkailua ei saa unohtaa

Matkailu puhutti myös Ylä-Savon seututilaisuudessa Vieremällä. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Heikkinen muistutti matkailun olevan muutakin kuin volyymikysymys.

– Omatoimisen matkailun virittäminen pienemmille kohteille olisi tärkeää. Pitäisi ottaa huomioon myös se, että millaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi täällä Vieremällä hyvinvointi-indeksiin. Metsästyksestä, retkeilystä ja kalastuksesta tulee maaseudulla asuville jonkin verran vuokratuloja, mutta ne tuovat ennen muuta henkisiä voimavaroja ihmisille.

Vieremällä keskusteltiin paljon myös vihreästä siirtymästä ja erityisesti biokaasusta. Kunnanjohtaja Mika Suomalaisen johdolla Vieremällä on otettu käyttöön nesteytettyä ja paineistettua biokaasua käyttävä varalämpölaitos ja kaasutankkausasema. 

Hyvässä vauhdissa on myös Suomen Lantakaasun hybridituotantohanke, joka koostuu keskitetystä biokaasu- ja nesteytyslaitoksesta Kiuruvedellä sekä kolmesta satelliittilaitoksesta Lapinlahdella, Nurmeksessa ja Sonkajärvellä.

– Minulla on ollut se ikiaikainen haave, että Suomessa maatalous olisi käytännössä suljetussa kierrossa. Kaikki panokset, jotka laitetaan, saadaan myös takaisin. Siinä mielessä nämä biokaasuhankkeet ovat tälle alueelle äärimmäisen tärkeitä, sanoi Sonkajärven kunnanjohtaja Simo Mäkinen.

Kiuruveden kaupunginjohtaja Juha-Pekka Rusanen korosti alueellisen ja ylimaakunnallinen yhteistyön merkitystä energiamurroksessa. Kiuruvesi on mukana Pihtiputaan ja Pyhäjärven kanssa ympäristöministeriön rahoittamassa 3K-esiselvityshankkeessa, jossa kartoitetaan alueen uusiutuvan energiatuotannon kokonaispotentiaalia.

– Yksin emme tule pärjäämään. Yhteistyö mahdollistaa sen, että uusiutuvaa energiaa pystytään myös jatkojalostamaan, emmekä jää pelkäksi energiareservaatiksi.

Koillis-Savossa on kaivosmyönteisyyttä

Rautavaaralla pidetyssä tilaisuudessa esille nousivat kuntatalous, matkailu ja kaivoshankkeet. Suomen Samoan johtaja Mikko Kärnä näki matkailun toimialana, josta on ulosmitattavissa voittoja nopeastikin. Tiilikkajärven kansallispuistoon odotetaan Metsähallituksen lisäpanostuksia.

– Siinä rinnalla kuljetetaan erilaisia hankkeita. Meillä on laaja Talvivaara-tyyppinen mineraaliesiintymä, jota on tutkittu jo pitkään. Esiintymä on sellainen, että ei ole kysymys siitä, että aiotaanko se joskus hyödyntää, vaan milloin se tapahtuu. Rautavaaralla siihen suhtaudutaan erittäin positiivisesti.

Rautavaaralla on käynnissä muutamia aurinkovoimahankkeita, joissa Kärnän mukaan saatetaan päästä iskemään kuokka maahan jo ensi vuonna.

– Tuulivoimaa meillä ei ole. Eikä se välttämättä Rautavaaralle huonokaan juttu olisi, jos me profiloiduttaisiin tuulivoimavapaana kuntana matkailun ja maisemien takia.

Kaavilla on luovuttu toivosta sekä tuulivoiman että aurinkovoiman suhteen. Kunnanjohtaja Harri Korhonen puhui kaivosmyönteisyyden puolesta.

– On arvioitu, että Pohjois-Savon todennäköisin kaivos olisi Kaavin kimberliittiesiintymä. Pitää uskoa, että jossakin vaiheessa timantit kaivetaan sieltä esille. Toinen iso asia on Luikonlahden entinen kaivosalue, jossa on 0,5–1 miljardin euron arvosta malmipotentiaalia. Se on vaikeasti hyödynnettävissä, mutta potentiaali on olemassa, sanoi Korhonen.

Keski-Savo haluaa lisää meteliä kansainvälisistä vientiyrityksistä

Matkailua puitiin myös Keski-Savon seututilaisuudessa. Varkaus ja Joroinen eivät ole mukana Pohjois-Savon Matkailu Oy:ssä, vaan tekevät yhdessä Leppävirran kanssa matkailussa tiivistä yhteistyötä Saimaan suuntaan.

– Syy, miksi ei lähdetty matkailuyhtiöön mukaan, on vähien varojen allokointikysymys. Paukut ei riitä kaikkeen, perusteli kaupunginjohtaja Joonas Hänninen.

Joroisten kunnanjohtaja Jaakko Kuronen puolestaan iloitsi, että Bomila Resort Oy:n ensimmäiset metsäsviittimökit ovat juuri valmistuneet Kartanogolfin ja Kotkatharjun ulkoilualueen viereen.

Joroisten kunta on saanut Pohjois-Savon liitolta yli 152 000 euron JTF-rahoituksen Saimaan ulkoilureitin rakentamiseen.

– Kunta on määrätietoisesti vuosien ajan kehittänyt Kotkatharjun ulkoilualuetta, joka logistisesti yhdistyy viitostiehen ja Saimaan vesistöön. Olemme todella kiitollisia siitä, etä saimme liitolta rahoituksen puoliesteettömän reitin rakentamiseen sataman ja Kotkatharjun välille.

Joonas Hänninen haastoi keksimään mainetyön keinoja, joilla maakunnassa onnistuttaisiin nostamaan esille ja ylläpitämään meteliä kansainvälisten suuryritysten olemassaolosta. Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen komppasi kollegaansa muistuttamalla, että Leppävirta on Vieremän ja Keiteleen jälkeen Pohjois-Savon kolmanneksi teollistunein kunta. Monille tuleekin yllätyksenä, että Pohjois-Savossa yli 2/3 viennistä lähtee Kuopion seudun ulkopuolelta.