Maakuntakaavan luonnoksia esitellään tällä ja ensi viikolla

24.01.2022

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ovat esillä maaliskuun puoliväliin asti. Maakuntakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka on nimetty kyvykkääksi uudistujaksi ja rohkeaksi kasvajaksi.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia: 1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. liikennejärjestelmä, 3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus, 4. luonnonvarat, 5. kulttuuriympäristö, 6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja 7. muut teemat. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Koronatilanteen takia kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään alueellisina etätilaisuuksina.

  • Kuopion seutu ja Koillis-Savo ti 25.1. klo 17–19
  • Varkauden seutu ja Sisä-Savo to 27.1. klo 17–19
  • Ylä-Savo ti 1.2. klo 17–19

Teams-linkit esittelytilaisuuksiin löytyvät Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta osoitteesta www.pohjois-savo.fi/psmk2040

Mukana sata modernin ajan rakennuskohdetta

Uutena asiakokonaisuutena kaavassa on mukana modernin ajan rakennettu kulttuuriympäristö. Tällä tarkoitetaan 1960–1990-lukujen rakennuksia ja aluekokonaisuuksia, joilla on maakunnallista merkittävyyttä.

– Modernin aikakauden rakennuskohteet ovat tuttuja, usein jokapäiväisessä elinympäristössämme olevia rakennuksia, kertoo maakuntakaavan laatimisesta vastaava vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola Pohjois-Savon liitosta.

Maakunnallisesti merkittävä rakennuskanta koostuu hyvinvointi-Suomen ajan päiväkodeista, kouluista, kirjastoista, terveydenhuollon rakennuksista, virastoista, kirkollisista rakennuksista, pankeista ja liikerakennuksista sekä erilaisista asuinympäristöistä kuten pientaloalueista tai kerrostaloista.

Pohjois-Savon liitto käynnisti aikakauden rakennuskohteiden inventointityön vuonna 2017. Työssä on hyödynnetty alueen kuntien aikaisempia kaavatöihin liittyviä rakennusinventointeja sekä kuntien maakuntakaavaa varten laatimia uusia modernin rakennuskannan inventointeja ja arvottamisia.

Inventoinnin jälkeen kohteet on arvotettu, jolloin maakunnallisesti merkittävä kokonaisuus on hahmottunut. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetään noin sata uutta modernin aikakauden kohdetta joko yksittäisinä kohdemerkintöinä tai aluemaisina merkintöinä.

– Olisi tärkeää, että kaikki tutustuisivat maakuntakaavaan, koska maakunnallisesti merkittäviksi arvioitujen rakennusten joukossa on paljon yksityisessä omistuksessa oleviakin kohteita.

Isola muistuttaa, että rakennuksen arvottaminen maakunnallisesti merkittäväksi ei tarkoita automaattisesti suojelua, vaan sillä nostetaan esille maakunnallista merkitystä.

– Maakuntakaava ohjaa kuitenkin kuntien kaavoja, joissa aikanaan tulee tarkemmin arvioida, vaatiiko modernin aikakauden rakennus tai aluekokonaisuus säilyttämiseen tai suojeluun tähtäävää merkintää, Isola jatkaa.

Kuopiosta löytyy kaksi maakunnallisesti merkittävää rakennuskohdetta, joilla arvioidaan olevan myös valtakunnallista merkitystä: Juha Leiviskän suunnittelema Männistön Pyhän Johanneksen kirkko ja A.S. Sandelinin suunnittelema Niiralan päiväkoti.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.–14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Annaelina Isola, vs. suunnittelujohtaja
p. 044 714 2609

Aihealueet maakuntakaavoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/isolaannaelina400x400px.jpg

Lisätietoja

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi