Maakunnan yhteistyöryhmän työ on vuoropuhelua ja vaikuttamista

20.09.2021

Pasi Patrikainen (vas.), Paula Aikio-Tallgren, Seppo Kääriäinen ja Rauno Airas.

Elämme syvällisen murroksen aikaa. Lähivuosina uudet hyvinvointialueet tulevat mullistamaan suomalaista paikallisdemokratiaa. Samalla vaikuttamisen paikat ja painopisteet maakunnassa muuttuvat. Onneksi meillä on yksi vakaa kivijalka: maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakunnan yhteistyöryhmä on lakisääteinen kumppanuuselin ja vaikuttajayhteisö, jonka tehtävänä on edesauttaa maakunnallisten painotusten toteuttamista ja yhteensovittamista valtion ja Euroopan unionin tarjoamien mahdollisuuksien kanssa.

Yhteistyöryhmän voisi hyvin nimetä elinvoimaryhmäksi. Pohjois-Savossa ei ole toista foorumia, jossa maakunnan elinvoimaisuuteen vaikuttavat keskeiset tahot olisivat edustettuina yhtä kattavasti ja tasapuolisesti. Saman pöydän äärellä ovat kunnat, maakunnan liitto, valtionhallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisyhteiskunnan edustus.

On tärkeää, että ryhmässä jaetaan ja jatkojalostetaan tietoa maakunnan elinvoiman tilasta. Päättyvällä kaudella keskustelut ovat olleet hyviä. Kaiken kaikkiaan työskentely on ollut antoisaa ja mielekästä.

Vaikka yhteistyöryhmä on maakunnan keskeinen vuorovaikutusfoorumi, se ei paistattele julkisuudessa. Jo pitkään periaatteena on ollut ”enemmän tekoja, vähemmän julkista puhetta”.

Jatkossakin yhteisesti sovittujen ulostulojen pitää olla harkittuja ja perusteltuja. Toki onnistumisista on lupa välillä iloita myös julkisuudessa, mutta sitäkin tärkeämpää olisi lisätä vuorovaikutusta toimijoiden välillä myös kokousten välisinä aikoina. Se korostaisi työn merkitystä ja vaikuttavuutta entisestään. Vuoropuhelu ja osallistuminen sitouttavat.

Jätämme seuraavalle yhteistyöryhmälle perinnöksi ja vaalittavaksi aktiivisen otteen. Sitä ei pidä löysätä.

Tulette hyvään vaikuttajayhteisöön!

Kirjoittajat toimivat Pohjois-Savon yhteistyöryhmän puheenjohtajistossa 2017–2021.

Seppo Kääriäinen
Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Paula Aikio-Tallgren, Savon Yrittäjät
Rauno Airas, SDP