Kunta

11.12.2023

Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kunnan asukkaalla ja kunnassa toimivalla yhteisöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.