Kokonaisturvallisuuden klusteri tarttuu toimeen yrityslähtöisesti

22.01.2024


Hankepäällikkö Harriet Lonka (vas.), ohjausryhmän puheenjohtaja Paula Aikio-Tallgren ja varapuheenjohtaja Mikko Järvinen.

Pohjois-Savon liiton kokonaisturvallisuuden klusterin hanke saa lisää vauhtia, kun laaja-alainen ohjausryhmä ryhtyy luotsaamaan työtä. Ohjausryhmä tuo näkökulmia eri puolilta kokonaisturvallisuuden kenttää. Tärkeä yhteinen havainto työn käynnistyessä on, miten monet Pohjois-Savon vahvuudet liittyvät kokonaisturvallisuuden toimintaan.

– Puhun mielelläni alueellisesta resilienssistä. Kysymys on siitä, miten yhteiskunta ja alueellinen yhteisö säilyvät elinvoimaisina ja uudistumiskykyisinä kaikissa oloissa. Elinvoima syntyy tässä meidän ajattelussamme yksilöiden, yritysten, tutkimuksen ja oppilaitosten tiiviistä ja innovatiivisesta yhteistyöstä, toteaa hankepäällikkö Harriet Lonka Pohjois-Savon liitosta.

Kokonaisturvallisuuden klusterin rakentaminen toteuttaa osaltaan Itäisen Suomen visiotyöryhmän tavoitetta kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen rakentamisesta itäiseen Suomeen. Hankkeessa kootaan Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen kytkeytyvä osaaminen ja elinkeinotoiminta tukeutuen erityisesti Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkiin. Näitä ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus.

– Kokonaisturvallisuuden klusterityössä erityisen arvokasta on tekemisen yrityslähtöisyys. Tämä aito aluekehityslähtökohta erottaa Pohjois-Savon turvallisuusklusterityön monista, enemmän viranomaistoiminnan ympärille järjestäytyneistä verrokeista, alleviivaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja, Paula Aikio-Tallgren, joka toimii klusterin ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kokonaisturvallisuus ymmärretään työssä laaja-alaisesti ja sen teemat tukeutuvat vahvasti Pohjois-Savon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksiin. Tärkeitä osaamisaloja ovat terveys- ja hyvinvointiosaaminen, luonnonvaratutkimus ja eri yhteiskuntatieteen alat. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä myös alueellisen Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen kanssa, jota koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Kokonaisturvallisuuden klusterin työssä huomioidaan erityisesti vihreä siirtymä ja sen vaikutukset huoltovarmuudessa.

– Vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden osana on tärkeää nähdä tarve omavaraisuuden lisäämiseen myös erilaisissa maatalouden tuotantopanoksissa. Ajankohtaista on esimerkiksi riippuvuuden vähentäminen ulkoa tuotavaan ammoniakkiin, mikä on keskeistä maataloustuotannon tulevaisuuden kannalta, linjaa Luonnonvarakeskuksen ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen, joka on klusterin ohjausryhmän varapuheenjohtaja.

Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettu hanke vuosille 2023– 2026. Hankkeen tavoitteena on synnyttää pysyvän ylimaakunnallisen yhteistoiminnan pohja, jossa eri alueiden osaaminen ja vahvuudet täydentävät toisiaan vahvistaen itäisen Suomen elinvoimaa ja turvallisuutta pitkällä jänteellä.

Lisätietoja antavat:
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, p. 0400 404 346
Mikko Järvinen, ryhmäpäällikkö, johtava asiantuntija, p. 0295 326 192
Harriet Lonka, FT, hankepäällikkö, p. 0400 755 475