Kasvuallianssi rakentamaan kestävää ja kilpailukykyistä Suomea

06.11.2023

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio esittävät työ- ja elinkeinoministeriölle valtion ja kasvukaupunkien yhteistä kasvuallianssia, jonka avulla rakennetaan kestävää ja kilpailukykyistä Suomea. Uuden kumppanuuselimen pääasiallinen tehtävä on turvata osaavan työvoiman saatavuus sekä osaamisen vahvistaminen, kilpailukykyisen ja kestävän kaupunkialustan rakennuspilarit sekä kansainvälistyvä ja turvallinen Suomi. Tässä työssä suurilla ja kasvavilla kaupungeilla on oma merkittävä roolinsa.

Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntahallitusten puheenjohtajat Tahvo Anttila (kesk.), Mira Kokkonen (kesk.) ja Pekka Komu (sd.) painottavat, että kasvavia kaupunkeja on myös sisämaassa.

– Siksi onkin tärkeää, että koko maan kasvupotentiaali hyödynnetään turvallisen ja elinvoimaisen Suomen parhaaksi.

Kestävän ja kilpailukykyisen Suomen vahvistaminen vaatii yhteistyötä, jota kasvuallianssilla pystytään toteuttamaan. Kaupunkien toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Kasvuallianssin konkreettisina teemoina on esimerkiksi TE24-uudistus, onnistuneen maahanmuuttajien kotouttamisen tavoittelu, Naton tuomat mahdollisuudet sekä yhä kriittisempänä näyttäytyvä vihreä siirtymä ja siihen liittyvät tulevaisuuden ratkaisut.

– Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat esimerkillisesti vahvistaneet omien kaupunkiseutujensa yhteistyötä koko maakuntansa alueen kanssa ja toimineet Suomen talouskasvun ja aluekehityksen moottoreina yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa, korostavat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntajohtajat Pekka Hokkanen, Tytti Määttä ja Niina Pautola-Mol

Säännöllisesti kokoontuva kasvuallianssi mahdollistaa vuoropuhelun kasvavien kaupunkien sekä pääministerin, kunta- ja alueministerin kuin myös muiden ministeriöiden sisäisten toimijoiden välillä. Kolmesta kaupungista ja valtiosta rakentuva kumppanuus mahdollistaa avoimen keskinäisen vuoropuhelun.

– Kasvuallianssimallissa luodaan kumppanuuselin vaikuttavaan yhteistyöhön. Kyse on yhteisten ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisesta valtion ja kaupunkien välillä. Strateginen allianssikumppanuus antaa mahdollisuuden katsoa asioita laajemmassa kuin yhden kaupunkiseudun kokonaisuudessa ja tukee näin myös maakuntiemme välistä yhteistyötä, Tytti Määttä lisää.

Valtion sekä suurten ja kasvavien kaupunkiseutujen yhteinen kehittämistyö on välttämätöntä mm. osaavan työvoiman, TKI-toiminnan ja saavutettavuuden parantamisen kysymyksissä. Lahti, Jyväskylä ja Kuopio ovat vetovoimakeskuksia, joiden yhteistyö ja vaikuttavuus omia maakuntia laajempien alueiden kehitykseen varmistaa koko Suomen tasapainoisemman tulevaisuuden.

 

Aihealueet edunajaminenkannanottoyhteistyö Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/maattatytti2024_400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Tytti Määttä |Maakuntajohtaja
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi