JTF-rahoitushaku on avoinna

25.01.2024

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-hakua. Hakukierros päättyy 1.3.2024.

Kehittämis- ja investointihankkeille on haettavana 1,3 miljoonaa euroa.

JTF-rahoituksella tuetaan:

  • elinkeinoelämän monipuolistumiseen, kasvuun ja palvelujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita,
  • elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa,
  • hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa sekä
  • muita Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia.

Kuntien perusrakenteen investoinneille on haettavana on 1,0 miljoonaa euroa. Hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä.

JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:

  • bioenergiajakeiden käsittely- ja varastoalueita,
  • kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
  • retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen sekä luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle,
  • yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä uutta yritystoimintaa mahdollistavia yritys- ja teollisuusalueita.

Tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää yrityksiä laajasti eikä kohdentua vain yksittäiseen yritykseen. Hakemuksessa tulee nimetä investoinnista hyötyviä yrityksiä.

JTF-tukea voidaan myöntää mm. tutkimuslaitoksille, korkeakouluille, toisen asteen oppilaitoksille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, kunnille ja muille julkisyhteisöille. Hankkeiden tukitaso on kehittämishankkeissa korkeintaan 80 prosenttia ja investointihankkeissa 70 prosenttia. Hankkeet voivat jatkua pisimmillään 30.4.2026 saakka.

Avoimet hankehakuilmoitukset:
Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 1.3.2024
Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – päättyy 1.3.2024

Aihealueet jtfvihreäsiirtymä Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/tarkiainenkari2_400x400px.jpg

Lisätietoja

Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/minkkinenjuha400x400px.jpg

Lisätietoja

Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/intkemaarit400x400px.jpg

Lisätietoja

Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi