Itäisen Suomen kehittämisvision valmistelu käynnistyi

02.11.2022

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kutsui 2.11.2022 yritysten, järjestöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia pyöreän pöydän keskusteluun itäisen Suomen kehittämisvision valmistelun käynnistämisestä. Kehittämisvision laatiminen on yksi itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän loppuraportin suosituksista.

Työryhmä totesi budjettiriihen yhteydessä 1.9.2022 julkaistussa loppuraportissaan, että itäiselle Suomelle on luotava yhteinen kehittämisvisio yritysten, valtion ja alueiden tiiviissä yhteistyössä. Samalla itäisen Suomen elinvoimaa lisäävien toimien tavoitteena on osaltaan koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtiminen.

Pyöreän pöydän keskustelu 2.11. toimi lähetekeskusteluna visiotyön käynnistämiseen, eli siihen, millä eväillä tulevaisuuden kestävää kasvua rakennetaan.

”Visiotyö vaatii vahvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehittämisen, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien välillä. Näitä keskusteluja me ministeriössä olemme tukemassa. Tavoitteena on entistäkin elinvoimaisempi itäinen Suomi, josta koko Suomi hyötyy”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Tarve uusille visionäärisille koko itäistä Suomea koskeville avauksille

Valtiosihteerityöryhmä tunnisti raportissaan tarpeen uusille visionäärisille ja ylimaakunnallisille, koko itäistä Suomea koskeville avauksille. Vision toteutumisessa keskeistä on vahvojen, jopa maailmanluokan kasvuekosysteemien syntyminen aloilla, joissa on vahvaa osaamista ja kykyä menestyä kansainvälisessäkin kilpailussa.

Kehittämisvisiotyössä on tarkoitus hyödyntää maakuntien omia vahvuuksia sekä maakuntaohjelmissa että älykkään erikoistumisen strategioissa tunnistettuja osaamiskärkiä. Visiotyössä otetaan huomioon jo muu käynnissä oleva aluekehittämiseen liittyvä työ.

Ajankohtainen talous- ja turvallisuustilanne edellyttää uudenlaista ajattelua ja itäisen Suomen voimavarojen tunnistamista yhtä maakuntaa laajemmassa kuvassa. Visiotyössä muun muassa pureudutaan keinoihin, joilla voitaisiin parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Kehittämisvisiota työstetään työpajoissa – työn on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu loppusyksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana keskeisiä itäisen Suomen toimijoita yhteiseen keskusteluun alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja strategisten yhteisten tavoitteiden rakentamiseksi. Näiden keskustelujen pohjalta muodostuu itäisen Suomen kehittämisvisio.

Visiotyöhön kutsutaan mukaan toimijoita erityisesti seuraavista maakunnista: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Alustava aikataulu

  • Käynnistystilaisuus Helsingissä 24.11.2022
  • Mikkeli, joulukuu 2022
  • Lappeenranta, tammikuu 2023
  • Joensuu, helmikuu 2023

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.11.2022