Itä- ja Pohjois-Suomen vahvistamisessa päästävä sanoista tekoihin

07.12.2023

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot julkaisivat 7.12.2023 kannanoton, jossa vaaditaan Suomen hallitusta reagoimaan Venäjän hyökkäyssodan alueellisiin vaikutuksiin. Liitot korostavat vihreän siirtymän merkitystä alueen kehitykselle ja vaativat hallitukselta nopeita toimenpiteitä uusiutuvaa energiaa hyödyntävien teollisten investointien houkuttelemiseksi, jotka ovat avainasemassa Suomen talouskasvun kannalta.

Kannanotossa painotetaan myös Fingridin siirtoverkkojen laajentamisen tärkeyttä koko maassa, mikä on elintärkeää alueen energiaomavaraisuudelle ja puhtaan energian tuotannolle. Siinä myös korostetaan Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuuden ja huoltovarmuuden parantamisen tärkeyttä, erityisesti Suomen itärajan ja pohjoisten satamien, teiden ja raiteiden strategisen merkityksen vuoksi.

Maakuntaliitot vaativat, että alueen erityisasema huomioidaan Suomen ja EU:n tulevissa poliittisissa päätöksissä, ottaen huomioon alueen harva asutus ja kehityshaasteet. Liitot painottavat tarvetta konkreettisille toimille alueen haasteisiin vastaamiseksi.

Kannanotto: Itä- ja Pohjois-Suomen vahvistamisessa päästävä sanoista tekoihin

Aihealueet edunajaminenkannanottoyhteistyö Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/maattatytti2024_400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Tytti Määttä |Maakuntajohtaja
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi