Inhimillinen turvallisuus

13.12.2023

Inhimillinen turvallisuus on lähestymistapa, joka auttaa tunnistamaan ja vastaamaan monisyisiin haasteisiin, jotka koskevat yhteisöjen selviytymistä, toimeentuloa ja ihmisarvoa. Se ottaa erityisesti huomioon heikoimmassa asemassa olevat ja noudattaa ketään ei jätetä -periaatetta.