Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle Kuntaliiton kunniamaininta ilmastotyön alueellisesta edistämisestä

31.05.2023

Projektipäällikkö Saara Karkulahti (vas.) ja ympäristöasiantuntija Minna Kokkonen tuulettivat tunnustusta.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja sen koordinoimalle Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle on myönnetty kunniamaininta kuntien ilmastotyön tukemisesta ja alueellisen ilmastotyön edistämisestä. Kunniamaininta myönnettiin tänään Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella.

– Kuntaliitto pitää tärkeänä alueellista tukea kuntien ilmastotyössä. Hiilineutraali Pohjois-Savo -työssä on pidetty kokonaisvaltaisesti esillä ilmastonmuutokseen hillinnän lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumista ja autettu kuntia tunnistamaan tärkeimpiä riskejä, Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen kertoo kunniamaininnan perusteluista.

Pohjois-Savon ilmastotyötä on lähdetty koordinoimaan vuodesta 2020 ELY-keskus-vetoisesti, yhdessä Pohjois-Savon maakuntaliiton kanssa. Työhön on otettu laajasti mukaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä pyritty tuottamaan uutta tietoa ja viestimään asioista rohkeasti omalla ilmeellä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen kertoo, että Hiilineutraali Pohjois-Savo on hyvä esimerkki projektista, jossa ELY-keskus on osaavien asiantuntijoidensa johdolla onnistunut rakentamaan kumppaniensa kanssa yhteistä näkemystä ilmastotyön tärkeydestä.

– Pohjois-Savossa on kautta linjan ymmärrys lisääntynyt siitä, että pienetkin päästövähennykset ovat vaikuttavia, kun niitä tehdään kattavasti – suuri virta kasvaa pienistä puroista. Päästövähennykset eivät välttämättä edes tarkoita tinkimistä mistään tärkeästä, kun ne tehdään fiksusti ja vaikutuksia toimintaan tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, Huttunen kommentoi.

Pohjois-Savon ilmastotyön ytimessä on ilmastotiekartta, joka ohjaa maakuntaa kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035

Pohjois-Savon ilmastotyö sai raamit vuonna 2021 valmistuneessa Pohjois-Savon ilmastotiekartassa. Huolimatta korona-ajasta, tiekartta tehtiin vuorovaikutteisesti etätyöpajoja ja sähköisiä kommentointialustoja hyödyntäen. Työpajoihin osallistui yhteensä 331 henkilöä 63 eri organisaatiosta. Lopputuloksena syntyneessä ilmastotiekartassa on viisi painopistettä, jotka sisältävät 101 toimenpidettä. Ilmasto- ja kiertotaloustyötä seurataan vuosittain 45 indikaattorin avulla. Seurannasta vastaa maakunnallinen Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä.

– Olen tosi ylpeä siitä, miten Pohjois-Savossa ilmastotyö on otettu yhteiseksi asiaksi, ja miten hyvässä yhteishengessä vaikeistakin asioista keskustellaan. Yhdessä mietitään, mitkä ovat vaikuttavimpia toimenpiteitä, joita tulee edistää ja miten hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuudet, kuvailee Saara Karkulahti, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikkö.

Jätekukon keväällä toteutettu Biottajat -kiertue Kuopiossa ja Siilinjärvellä on hyvä esimerkki konkreettisesta kiertotalouskokeilusta

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke haki syys-lokakuussa tarjouksia kiertotalouskokeiluihin. Kokeiluhakuun saapui 16 tarjousta 14 eri tarjoajalta. Toteutukseen valittiin kolme kiertotalouskokeilua, joilla on selkeä linkitys Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan sekä hyvät mahdollisuudet jäädä pysyviksi käytännöiksi.

Yksi valituista kokeiluista oli Jätekukko Oy:n Biottajat -kiertue, jossa Jätekukko rohkaisi keväällä 2023 kuopiolaisia ja siilinjärveläisiä kotitalouksia liittymään biojätteen keräykseen. Jätekukon Biottajat-kiertueella tuodaan helppo keräyspalvelu asukkaiden kotikaduille. Kiertueella autetaan naapureita biokimppojen muodostamisessa ja jaetaan maksuttomat biojäteastiat keräyksen aloittaville.

– Halusimme kannustaa pientaloalueiden asukkaita kierrättämään biojätteet yhdessä lähinaapureiden kanssa. Kiertotalouskokeilussa toteutimme kiertueen, joka mahdollisti asiakkaillemme helpon tavan aloittaa biojätteen kierrätys. Kiertueen vastaanotto ilahdutti! Biojätekeräyksen aloitti yli 170 kotitaloutta, ja kiinnostusta heräsi myös kiertuealueen ulkopuolella, kertovat kiertueesta vastanneet viestintäasiantuntija Mari Haikonen ja viestintäsuunnittelija Tuula Kahelin Jätekukosta.

Valtakunnallisten tutkimusten mukaan kolmasosa sekajäteastiaan päätyvästä jätteestä on edelleen biojätettä. Se on liikaa. Biojäte on hyvin kosteaa, ja ekovoimalaitoksessa on turha polttaa vettä. Vastuullisempi tapa on lajitella biojäte, jolloin se käsitellään biokaasulaitoksella. Biojätteestä saadaan raaka-ainetta kotimaisiin kierrätyslannoitteisiin ja energiantuotantoon.

Biottajat -kertuetta voi pitää kaikkinensa onnistuneena. Tiedotettuja kotitalouksia oli 896. Kiertueen kävijämäärä oli 460. Kiertuepäivinä kimppoja perustettiin 40, joka kattaa yhteensä 151 kotitaloutta. Oman biojäteastian otti käyttöön 23 taloutta. Uusia biottajia saatiin 174 kotitaloudesta, 19 % kohdealueen kotitalouksista.

Vuoden ilmastokunta -palkinto jaettiin tänä vuonna Tampereella. Kuntaliitto myöntää Vuoden ilmastokunta -palkinnon joka toinen vuosi järjestettävän Kuntien ilmastokonferenssin yhteydessä. Kunniamaininnalla ja palkinnolla Kuntaliitto haluaa muistaa toimijaa sekä kuntaa, jotka ovat sitoutuneet aktiivisella otteella ilmastotyön edistämiseen.

Lisätietoja antavat:
Saara Karkulahti, projektipäällikkö
p. 050 390 2765
Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, Pohjois-Savon ELY-keskus

Tapio Kettunen, ilmastoasiantuntija
p. 0295 026 710
Pohjois-Savon ELY-keskus

Mari Haikonen, viestintäasiantuntija
p. 044 368 0157