Henkinen kriisinkestävyys

08.12.2023

Kriisinkestävyys on kykyä kestää kriisejä ja selvitä niistä. Yksilön ja kokonaisen väestön kriisinkestävyys eri turvallisuustilanteissa perustuu siihen, miten tilanteisiin liittyvät kuormitustekijät kyetään hallitsemaan. Henkistä kriisinkestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi onnistuneella kriisiviestinnällä.

Hyvää suomalaisen musiikin päivää!