Haemme taloussihteeriä ja strategia- ja kaavoitusasiantuntijaa

30.11.2022

Haemme strategia- ja kaavoitusasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Asiantuntijan tehtävänä on tukea maakunnan elinkeinojen kehittymistä, työllisyyden parantamista sekä maakunnan kasvua ja kilpailukykyä yhdessä liiton muun henkilöstön kanssa.

Strategia- ja kaavoitusasiantuntija on mukana maakunnan suunnitelmien ja kehittämisohjelmien valmistelussa sekä niihin liittyvässä sidosryhmätyössä sekä ohjelmien vaikuttavuuden arvioinneissa. Samoin hän osallistuu maakuntakaavan laatimiseen ja siihen liittyvien selvitysten valmisteluun.

Hakuaika päättyy 16. joulukuuta.

Haemme joukkoomme taloussihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen huolehtimaan liiton talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä valmistelemaan talousarviot ja henkilöstösuunnitelmat. Tehtäviin sisältyvät laskujen ja maksujen tiliöintiohjeiden ylläpito sekä asiatarkastukset. Tehtävään kuuluu organisaation kuukausi- ja osavuosiraportointi sekä vuositilastot.

Hakuaika päättyy 11. joulukuuta.

Lue lisää