Energiatiekartalla houkutellaan uusia investointeja Pohjois-Savoon

26.03.2024


Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy kokoaa yhteen pakettiin maakunnan uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin. Pohjois-Savon energiatiekartta tulee sisältämään visuaalisessa muodossa nykyiset, tulevat ja potentiaaliset energiantuotantoalueet, niihin liittyvän energiansiirto- ja tieinfran sekä mahdolliset energiantuotantoa rajoittavat tekijät.

Energiatiekartta antaa pitkän aikavälin suuntaviivat Pohjois-Savon uusiutuvan energiantuotannon kehitystyölle. Työn keskiössä ovat tuotantokeskittymät, joihin voidaan sijoittaa paljon edullista uusiutuvaa energiaa käyttävää teollisuutta. Tuotantokeskittymistä laaditaan kohdekortit, joita voidaan käyttää alueellisessa markkinoinnissa ja investorien etsinnässä. 

– Puhutaan vihreästä vedystä, jolla tarkoitetaan uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulienergialla, vedestä tuotettua vetyä. Vedyn jakeluverkoston kautta itäinen Suomi on mahdollista kytkeä osaksi Euroopan uusiutuvan energian verkostoa, kertoo Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen pitää tärkeänä, että uusilla energiainvestoinneilla pyritään nostamaan maakunnan energiaomavaraisuutta.

– Investointien saaminen alueelle on pitkäjänteistä työtä ja vaatii niin julkisten toimijoiden kuin yritystenkin välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Sen takia on hienoa, että tässä hankkeessa syntyvät aineistot ovat alueen kaikkien toimijoiden käytettävissä, sanoo Kokkonen.

Maakuntahallitus päätti maanantaina myöntää Pohjois-Savon Energia Masterplan -hankkeelle 112 894 euron rahoituksen Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. Pohjois-Savon liitto tukee hanketta JTF-rahastosta 463 569 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 579 463 euroa. Hanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy.

Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluu Pohjois-Savon ohella myös Pieksämäki.

Lisätietoja: Jouko Laitinen, toimitusjohtaja Navitas Kehitys Oy, p. 040 720 2401, jouko.laitinen@navitas.fi