Alueellinen työ hiilineutraaliuden puolesta jatkuu Pohjois-Savossa

26.10.2021

Ilmastonmuutoksen rinnalla on tunnistettu uhka luonnonvarojen riittävyydestä sekä luonnon monimuotoisuuden ehtymisestä. Muuttuva ilmasto ja yhteiskuntien kasvava kulutus aiheuttavat kestävyysvajeen materiaalien käytölle ja ekosysteemeille. Ilmastonmuutosta hillitsevien toimien rinnalle ratkaisuksi tarvitaan keinoja sopeutua ja varautua muuttuvaan ympäristöön sekä uusia kiertotalouden toimintamalleja, joilla kulutus saadaan kestävämpään suuntaan.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali maakunta -hanke sekä aktiivinen ilmastoverkosto ovat saaneet paljon positiivista palautetta niin maakunnallisilta toimijoilta kuin ministeriöiden alueiden ilmastotyötä ohjaavilta tahoilta. Marraskuun alussa alkavalla jatkohankkeella tuetaan keväällä valmistuneen Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutus- ja seurantatyötä sekä vahvistetaan ilmasto- ja kiertotalousverkoston toimintaa.

Pohjois-Savon liitto rahoittaa jatkohanketta noin 400 000 eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta ja maakunnallisesta kehittämisrahastosta.

Vaikuttava alueellinen ilmasto- ja kiertotaloustyö vaatii toteutuakseen laajaa yhteistyötä maakunnallisten toimijoiden välillä. Maakunnallisen ilmasto- ja kiertotaloustyön onnistumisen yksi edellytys on avoin, aktiivinen ja koordinoitu viestintä.

– Ilmasto- ja kiertotaloustyössä keskeistä on ajantasaisen ja luotettavan tiedon välittäminen sekä vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekeminen. Nämä hankkeet vastaavat näihin tarpeisiin monipuolisella ja monikanavaisella viestinnällä, sanoo ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista tuetaan hankkimalla ostopalveluina alueen kunnille selvitykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi toteutetaan kiertotalouden kokeiluja, joilla tuetaan elinkeinoelämän ja kuntien valmiuksia kiertotalouteen siirtymisessä.


Lisätietoja:
Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen
p. 0295 026 710, tapio.kettunen(at)ely-keskus.fi