Älä jää yksin ideasi kanssa – maakuntien liitot ohjaavat kestävälle polulle

30.11.2023

Juha Minkkinen (vas.), Pirjo Paananen ja Tuija Astikainen esiintyvät Itä-Suomen maakuntien liittojen yhteisellä EU-rahoitusvideolla. Kuvassa selin kuvaaja Akseli Muraja ja videon päätähti Perttu Hyvärinen.

Itäsuomalaiset ihmiset ja yritykset tunnetaan luovuudesta ja lahjakkuudesta – ja kyllä, itsepintaisuudestakin. Pelkkä luonnonlahjakkuus ei yksin riitä menestykseen. Tarvitaan puitteet ja olosuhteet, joissa jatkuva kehitys on mahdollista. Tässä työssä maakuntien liitot ovat omimmillaan.

Maakuntien liittojen tehtävänä on edistää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liitoista löytyy apua ja asiantuntemusta kestävään kehitykseen, kasvuun, kilpailukykyyn ja elinympäristön laatuun liittyvissä kysymyksissä. 

– Jokaisella Suomen maakunnalla on omat vahvuutensa. Kun puhutaan alueiden kehittämisestä, kyse on nimenomaan näiden vahvuuksien parantamisesta ja erikoistumisesta. Kärki- ja kasvualoja tukemalla vaikutetaan koko maakunnan menestymiseen, sanoo EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

EU tarjoaa rahoitusta monenlaisiin kehittämishankkeisiin, joilla tuetaan itäsuomalaisten yritysten uudistumista ja vahvistetaan maakuntien elinvoimaa.

Maakuntien liitot myöntävät tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). EAKR-rahoituksella edistetään maakunnan elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Itä- ja Pohjois-Suomessa sillä voidaan rahoittaa myös pienten ja keskisuurten yritysten saavutettavuutta parantavia pienimuotoisia liikennehankkeita.

– Vaikka maakuntien liitot eivät voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen, liki kaikki tuet kytkeytyvät tavalla tai toisella elinkeinoelämään ja sen kilpailukykyyn, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen.

– Yhdessä pystymme luomaan näillä varoilla lisää työpaikkoja ja hyvinvointia Itä-Suomeen.

Hankehakijan kannattaa olla yhteydessä maakunnan liittoon jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Pohjois-Savon liiton rahoitusasiantuntija Juha Minkkinen kannustaa laittamaan ideat itämään.

– Palvelulupauksemme on, että hakijan ei tarvitse jäädä yksin idean kanssa. Jutellaan yhdessä rahoitusmahdollisuuksista. Sitten kääritään hihat, laitetaan kumpparit jalkaan ja mennään yhdessä hankesuon yli. Niin että heilahtaa, Juha naurahtaa.

Katso Itä-Suomen maakuntien liittojen ja Europe Direct -yhteyspisteiden tuottama uusi video:

 

Lisätiedot:
Rahoitusasiantuntija Juha Minkkinen, Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2619, juha.minkkinen@pohjois-savo.fi

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, Etelä-Savon maakuntaliitto
p. 040 542 6140, pirjo.paananen@esavo.fi

EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
p. 040 542 6642, tuija.astikainen@pohjois-karjala.fi