Monipaikkaisuus-hankkeeseen haetaan mukaan 5–7 kuntaa

27.05.2024

Pohjois-Savossa vahvistetaan kuntien valmiuksia kehittää palveluita ja hyödyntää monipaikkaisuuteen sisältyvää potentiaalia. Monipaikkaisuudesta boostia Pohjois-Savon vetovoimaan -hankkeeseen valitaan hakumenettelyllä mukaan 5–7 kuntaa. Pilottikunnat edistävät toimenpiteillään monipaikkaisten työskentelyä ja osallisuutta kunnan alueella. Samalla syntyy ratkaisumalli monipaikkaisten määrän, viipymän ja aluetaloudellisten vaikutusten tiedonkeruuseen.

Pohjois-Savossa ei lähdetä liikkeelle nollasta. Maakunnallinen monipaikkaisuuden edistämisen toimenpideohjelma valmistui viime vuoden lopulla. Ohjelmassa esiteltiin 45 ideaa, joiden avulla Pohjois-Savosta tehdään monipaikkaisuuden mallimaakunta.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan Mira Kokkosen mukaan monipaikkaisuuden ilmiötä ei ole vielä juurikaan hyödynnetty aluesuunnittelussa. Paikkariippumattomuudesta voidaan löytää ratkaisuja myös kuntien työvoimahaasteisiin.

– Etätyön lisääntymisen ansiosta viipymät kesämökeillä ja loma-asunnoilla ovat pidentyneet. Mökkeily voi parhaimmillaan johtaa uuden yritystoiminnan syntymiseen maaseutukunnissamme, hän uskoo.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n hankkeen kokonaisbudjetti on 81 931 euroa, johon maakuntahallitus päätti tänään myöntää 73 738 euron rahoituksen Pohjois-Savon kehittämisrahastosta ja AIKO-määrärahasta.

Maakuntahallitus 27.5.2024