Pohjois-Savon kuntien sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvät riskit on selvitetty

22.03.2024

Sote-uudistuksessa kuntien omistuksessa olleet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöt jäivät kunnille, ja hyvinvointialueet velvoitettiin vuokraamaan tilat vuosiksi 2023–2025. Kolmen vuoden vuokra-ajan jälkeen vuokrasopimukset voidaan irtisanoa tai neuvotella ehdot uudelleen. Siirtymäajan päätyttyä kunta ei voi vastata tilojen vuokraamisesta, vaan vuokraustoiminta tulee yhtiöittää.

Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmä kysyi Pohjois-Savon kunnilta tietoja kuntien sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvistä tuloista ja vastuista sekä kunnissa kiinteistökysymyksen ratkaisemiseksi käytössä olleista selvityksistä. Kuntien vastausten perusteella kuntataloustyöryhmä on muodostanut tilannekuvan kuntien sote- ja pela-kiinteistöihin liittyvästä riskistä Pohjois-Savon maakunnassa.

Koko maakunnan tasolla kunnille kertyi vuonna 2023 vuokratuloja sote- ja pela-kiinteistöistä 47,7 miljoonaa euroa eli keskimäärin 192 euroa asukasta kohden. Kunnittain vuokratulojen määrä asukasta kohden vaihteli 26–654 euron välillä. Sote-kiinteistöistä saadut vuokratulot vastasivat kunnissa 0,2–4,5 kunnallisveroprosentin tuottoa. Mediaani maakunnassa oli 1,4 kunnallisveroprosentin tuotto.

Sote- ja pela-kiinteistöistä saadut vuokratulot kattoivat kunnissa 0,6–13,2 prosenttia käyttötuloista vuonna 2023. Koko maakunnan tasolla kiinteistöjen vuokratulot kattoivat keskimäärin 4,3 prosenttia käyttötuloista.

Sote- ja pela-kiinteistöjen tasearvot ja poistamaton hankintameno vuoden 2023 lopussa oli koko maakunnassa vajaat 179 miljoonaa euroa (721 €/as) ja vastuut muista omaisuusjärjestelyistä (mm. elinkaarimallit, leasing) vajaat 91 miljoonaa euroa (366 €/as).

Kyselyn perusteella neljällä pohjoissavolaisella kunnalla on käytössään erillinen selvitys sote- ja pela-kiinteistöistä. Kaksitoista kuntaa ilmoitti aikovansa hankkia ulkopuolista asiantuntemusta kiinteistökysymyksen ratkaisemiseksi. Aikataulu selvityksen teettämiselle ajoittui tyypillisesti vuoden 2024 jälkimmäiselle puoliskolle.

Lisäksi kunnilta kysyttiin arviota sote- ja pela-kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuuksista, jos hyvinvointialue ei enää vuokraisi kiinteistöjä käyttöönsä. Vastausvaihtoehtoja oli tarjolla viisi, joista kunta sai valita useamman sopivan vaihtoehdon.

Yleisin vastausvaihtoehto oli ”kiinteistöt jäävät useiksi vuosiksi käyttämättöminä tyhjilleen”, jonka valitsi yhteensä neljätoista kuntaa. Vaihtoehdot ”kiinteistöt myydään” ja ”kiinteistöt puretaan” saivat kumpikin seitsemän vastausta.

Vaihtoehdot ”kiinteistöt palaavat kunnan palvelujen käyttöön” ja ”kiinteistöt jäävät kunnan omistukseen, mutta niihin saadaan uusi vuokralainen ja käyttötarkoitus” saivat molemmat kuusi vastausta.

Lisätietoja antaa:
Juha Piiroinen, Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginjohtaja
p. 044758 1403

Liitteet

sotekiinteistokysely2024 Lataa tiedostoLataa
Aihealueet kuntatalous Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/intkemaarit400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi