Savon ammattiopisto kehittää energiapuun korjuuta 1,5 miljoonalla eurolla – investointeja ja uutta osaamista

07.02.2024

Savon ammattiopisto on saanut hankerahoitusta energiapuun korjuun kehittämiseen. Hankkeiden avulla investoidaan uusiin metsäkoneisiin ja kehitetään koulutusta entistä paremmin vastaamaan työelämän ajankohtaisia tarpeita Pohjois-Savossa.

Rahoituksen myönsi Pohjois-Savon liitto. Hankkeiden yhteisarvo on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan aikavälillä 1.1.2024–31.8.2026.

Hankkeista tukea investointeihin ja osaamisen kehittämiseen

Savon ammattiopisto rakentaa uusilla investoinneilla nykyaikaisen, avoimen oppimisympäristön energiapuun hankintaan. Uuteen oppimisympäristöön sisältyy kolme erityyppistä hakkuukonetta, jotka on tarkoitettu erityisesti pieniläpimittaisen puun korjuuseen.

Kehittämishankkeessa toteutaan täsmäkoulutuksia yrittäjille ja työntekijöille sekä rakennetaan yksilöllisiä oppimispolkuja alan työtehtäviin rekrytoitaville. Koulutuksen painopistealueina ovat muun muassa korjuu- ja konetekniikka, puunkorjuun tuottavuuden parantaminen, metsänhoidollinen kestävyys ja luontoarvojen huomioonotto pienpuun korjuussa.

Molempien hankkeiden tavoitteet vastaavat Pohjois-Savon alueellista siirtymäsuunnitelmaa (JTF), jossa yhtenä tavoitteena on polttoturpeen käytön korvaaminen lisäämällä kestävästi tuotettua metsäenergiaa. Valtakunnan metsien inventointitietojen mukaan Pohjois-Savon talousmetsissä on riittävä energiapuupotentiaali korvaamaan kestävästi turve.

Hankekokonaisuuden myötä metsäenergian saatavuus paranee ja nuorista metsistä korjattavan energiapuun kestävä käyttö kasvaa. Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit jäävät pysyvästi osaksi maakunnan ammatillisia koulutuspalveluja, mikä puolestaan parantaa alueen nykyisten ja tulevien yritysten toimintaedellytyksiä. Toimenpiteet myös vahvistavat huoltovarmuutta tukemalla osaltaan paikallista energiatuotantoa.

– Hankekokonaisuuden myötä Savon ammattiopiston metsäala monipuolistaa entisestään osaamispalvelujaan alueen yrityksille ja pysyy kehityksen kärjessä nopeasti muuttuvassa puunkorjuuympäristössä. Suunnittelutyössä ja toteutuksessa teemme tiivistä yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa, toteaa koulutuspäällikkö Ari Puustinen.

Savon ammattiopiston tiedote 7.2.2024

Lisätietoja antaa:
Ari Puustinen, koulutuspäällikkö
p. 044 785 4130

Aihealueet jtfrahoitusvihreäsiirtymä Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi