Vieremän kunta näyttää suuntaa biokaasukulttuurissa

23.01.2024


Vieremän kunta on siirtynyt vuoden 2024 alussa biokaasun käyttöön myös traktoritöiden osalta. Konetyöt toteutetaan New Holland T6.180 metaanitraktorilla.

Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen on tyytyväinen mies. Kunnasta on tullut edelläkävijä biokaasukulttuurin syntymisessä. Vieremällä on juuri otettu käyttöön nesteytettyä ja paineistettua biokaasua käyttävä varalämpölaitos ja kaasutankkausasema.

– Biokaasukulttuuri tuo biokaasun käyttäjät ja tuottajat yhteen. On hienoa ajatella, että vieremäläiset maatalousyrittäjät tuottavat puhdasta ja kestävää energiaa modernin ja globaalin teknologiateollisuuden tarpeisiin. Se mahdollistaa merkittävän liiketoiminnan ja investointien syntymisen alueelle, Suomalainen kertoo.

Biokaasun käyttöönotolla lisätään huoltovarmuutta, korvataan raskas polttoöljy varavoimatuotannossa sekä mahdollistetaan teollisuudelle vihreä siirtymä fossiilisesta kaasusta biokaasuun.

Kunnan varalämpölaitoksessa alettiin käyttää biokaasua tammikuun puolivälissä. Samalla raskaan polttoöljyn käyttö jäi kokonaan historiaan. Kaukolämmön pääenergialähteenä on hake.

– Suomessa ei ole toteutettu vastaavaa biokaasukokonaisuutta. Tässä meidän biokaasukonseptissa on paljon sellaista, mitä voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa myös muualla Suomessa.

Vieremän kunta hankkii nesteytetyn biokaasun toistaiseksi valtakunnan markkinoilta. Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on toimittanut biokaasun Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n biokaasuterminaalille viime syksystä lähtien.

– Sillä varmistetaan, että kaasua on kaikissa tilanteissa käytettävissä varalämpölaitoksen tarpeisiin. Nesteytetyn kaasun käytöstä siirrytään paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöön sitä mukaa kun paikallista tuotantoa rakentuu, sanoo Suomalainen.

Vieremän Lämpö ja Vesi on rakentanut julkisen biometaanin tankkausaseman Vieremän kumppanuuskylään. Tällä hetkellä biokaasu maksaa noin 1,91 euroa kilolta. Bensiinin hinnassa se vastaa 1,22 euron litrahintaa.

– Hinta on paljon vakaampi kuin bensiinin. Hinta ei ole aamulla muuta kuin illalla. Kunhan paikallinen tuotanto saadaan matkaan, sekin raha jää omalle kylälle, sanoo kunnan tekninen johtaja Mikko Kajanus.

Kunnan omassa käytössä on jo kymmenen biokaasuautoa.

– Yksityisillekin on alkanut kaasuautoja tulemaan. Itsekin ostin joulukuussa, sanoo Kajanus.

Kunta on siirtynyt tämän vuoden alussa biokaasun käyttöön myös traktoritöissä. Konetyöt toteutetaan New Holland -merkkisellä metaanitraktorilla.

– Maahantuojan mukaan se on Suomen ensimmäinen varsinaisessa tuotantokäytössä oleva tehdastekoinen biokaasutraktori.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tiistaina puoltaa JTF-rahoituksen myöntämistä raakabiokaasulinjan maanrakennustöihin. 13 kilometrin pituinen kaasulinja rakennetaan Vieremän keskustaajaman ja Lamminkylän väliselle alueelle. Se mahdollistaa hajautetusti tuotetun raakakaasun käyttämisen eri kulutuspisteissä.

– Kaasulinja tuo maatilat, logistiikkayritykset ja teolliset yritykset biokaasuliiketoiminnan pariin. Käytännössä se merkitsee biokaasuekosysteemin toteutumista, lisää Kajanus.

Suuruudeltaan JTF-tuki on noin 550 000 euroa. Rahoituksen myöntää Pohjois-Savon liitto.

Kuva: Mikko Kajanus

Lisätietoja antavat:
Mika Suomalainen, kunnanjohtaja
p. 040 747 0910, mika.suomalainen@vierema.fi

Mikko Kajanus, tekninen johtaja
p. 0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi

Aihealueet jtfrahoitusvihreäsiirtymä Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi