Pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmien valmistelu alkaa

27.01.2024

Valtioneuvoston kanslia on 26. tammikuuta 2024 lähettänyt nimeämispyynnön Pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmien valmisteluryhmiin. Ohjelmien toimikausi kestää 12.2.2024 alkaen koko hallituskauden.

Molemmille alueille laadittavien ohjelmien tavoitteena on edistää pohjoisen ja itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista.

Lisäksi ohjelmien tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon. Ohjelmatyö sovitetaan yhteen muiden hallitusohjelman kirjauksia edistävien hankkeiden kanssa pohjoisen ja itäisen Suomen näkökulmat huomioiden.

Molemmissa ohjelmissa tulee esittää tiiviisti ja konkreettisesti toimia:

  • joilla voidaan lisätä kestävän kasvun mahdollisuuksia ja uusia investointeja sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimatekijöitä
  • joilla voidaan kestävästi hyödyntää puhtaan energian mahdollisuuksia ja tukea digitaalista puhdasta kasvua
  • joilla lisätään alueen kestävän matkailun vetovoimaa
  • joilla edistetään osaamista ja osaavan työvoiman saatavuutta
  • joilla vahvistetaan koko Suomen turvallisuutta, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta
  • joilla lisätään alueen (fyysistä ja digitaalista) saavutettavuutta.

Hallitus käynnistää ohjelmien valmistelun asettamalla molempia ohjelmia varten omat valmistelutyöryhmät sekä neuvottelukunnat tukemaan ohjelmien valmistelua ja seuraamaan toimien täytäntöönpanoa valmisteluryhmien tehtävän päätyttyä. Neuvottelukunnissa on laajasti edustettuina alueiden keskeiset toimijat.

Valmisteluryhmien tehtävänä on yhdessä neuvottelukuntien kanssa tehdä ehdotukset Pohjoisen Suomen ja Itäisen Suomen ohjelmiksi ja niihin sisältyviksi toimenpiteiksi 31.12.2024 mennessä. Valmisteluryhmät raportoivat työn etenemisestä työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmälle. Myös koko hallitus käsittelee kokonaisuutta säännöllisesti. Molempien ohjelmien valmistelua ohjaa kaikista valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri.

Valtioneuvoston kanslian tiedote 26.1.2024

Lisätietoja:
osastopäällikkö Harri Martikainen, p. 0295 160 856, valtioneuvoston kanslia
osastopäällikkö Tiina Korhonen, p. 0295 047 138, työ- ja elinkeinoministeriö