Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus nähtävillä

16.01.2024

Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 19.12.2023 (176 §) hyväksynyt maakuntakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.1.–23.2.2024 Pohjois-Savon liiton verkkosivulla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 sekä maakuntatalolla (Sepänkatu 1, Kuopio) ja Pohjois-Savon kunnissa. Kaavaan liittyvät selvitykset ovat nähtävillä vain sähköisesti.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheessa käsitellään aluerakenteen ja kehittämisperiaatteiden, liikennejärjestelmän, luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen, kulttuuriympäristön, energian, yhdyskuntatekniikan ja teknisen huollon teemakokonaisuuksia sekä Joroisten osalta kaikkia teemoja. Läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutos.

Vuorovaikutus

Maakuntakaavan esittelytilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 18.1.2024 kello 12–14 ja klo 17–19.

Lyhyempiä, teemakohtaisia esittelytilaisuuksia järjestetään Teamsissa kahvipaussiwebinaareina

  • 22.1.2024 kello 9–10 aiheena aluerakenne ja liikenne
  • 23.1.2024 kello 13–14 aiheena luonto ja luonnonvarat
  • 30.1.2024 kello 13–14 aiheena energia (tuulivoima) ja ilmasto

Paikan päällä tapahtuvat esittelytilaisuudet ovat Kuopiossa maakuntatalolla tiistaina 6.2.2024 kello 17–19 ja Iisalmessa Raatihuoneella 7.2. kello 17–19.

Pääasiassa tuulivoima-aiheisia matalan kynnyksen kaavakahviloita pidetään 8.2.2024 Ylä-Savossa Kiuruvedellä, Vieremällä, Sonkajärvellä ja Pielavedellä sekä erikseen Lapinlahdella 31.1. Tarkemmat paikat ja päivämäärät löytyvät sivustolta www.pohjois-savo.fi/psmk2040

Muistutusten antaminen

Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotusta koskevat muistutuksensa 23.2.2024 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai palautelomakkeella osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040

Kirjeenä muistutukset lähetetään osoitteeseen Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70100 KUOPIO.

Lisätiedot

Suunnittelujohtaja Annaelina Isola, p. 0447142609, annaelina.isola@pohjois-savo.fi
Maakuntasuunnittelija Mikko Rummukainen, p. 0447142 655, mikko.rummukainen@pohjois-savo.fi
Maakuntainsinööri Patrick Hublin, p 0447142683, patrick.hublin@pohjois-savo.fi