Nuorille lisää tukea koulutuspolun läpi kulkemiseen

23.01.2024

Suomessa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus pyrkii turvaamaan kaikille tarpeellisen osaamisen, yhdenvertaistamaan osaamista sekä lisäämään hyvinvointia.

Itä-Suomessa on käynnistymässä kaksi EU-rahoitteista hanketta, joissa pyritään lisäämään opintoihin kiinnittymistä ja ehkäisemään koulupudokkuutta toisen asteen opinnoissa.

Hankkeille on todellinen tarve, sillä esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymässä noin 700 henkilöä keskeyttää ammatilliset opintonsa vuosittain ja heistä noin puolet tippuu tavoittamattomiin jääden ilman tukea.

Wörtti-hankkeessa nuorille aletaan tarjota lisää mahdollisuuksia tulla kohdatuksi ja saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista ohjausta, tukea ja hoitoa omalla polullaan. Myös nuoret itse kutsutaan mukaan toimintamuotojen uudistamiseen.

– Nuorten kokemus osallisuudesta ja kyvykkyydestä sekä hyvinvoinnin tukeminen kouluarjessa heijastuvat siihen, millaiseksi polku opintoihin ja työelämään rakentuu. Hyvinvointivajeet voivat hankaloittaa opintoihin kiinnittymistä ja opinnoissa suoriutumista sekä lisätä koulupudokkuuden riskiä. Välillisesti nämä tekijät vaikuttavat koulumenestykseen, valmistumisen lykkääntymiseen sekä näyttäytyvät jatkokoulutukseen ja työelämään siirtymisen haasteina, kertoo hankepäällikkö Minna Rytkönen.

Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Savon hyvinvointialue. Osatoteuttajina mukana ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki.

Rytkösen mukaan hyvinvointialueen opiskeluhuollon, sosiaalitoimen ja mielenterveyspalvelujen työntekijät sekä toisen asteen ja nuorisotyön ammattilaiset tiivistävät monialaista työskentelyä ja rinnalla kulkevaa työtapaa nuoren kanssa. Lisäksi nuorille tarjotaan kuntouttavaa pajatoimintaa ja lisätään yhteisöllistä nuorisotyötä oppilaitoksen arjessa ja nuoren vapaa-ajalla.

Lukiolaisten koulupudokkuuteen pureutuvassa Meijän lukio -hankkeessa opinnoista suoriutumisen työkaluja on tarjolla monipuolisesti erilaisen tuen, toiminnan ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

– Opiskelijoille järjestetään matalan kynnyksen toimintoja, hyvinvointia tukevia tapahtumia ja mittauksia sekä vahvistetaan opiskelutaitoja ja annetaan tukea opiskelukyvykkyyteen, kertoo projektipäällikkö Sanna Oikari.

Hankkeessa lisätään myös opettajien osaamista vastaamaan opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä edistetään opettajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi vahvistetaan huoltajien ymmärrystä nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä tuetaan huoltajia nuoren rinnalla kulkemisessa opintojen aikana.

Hankkeessa ovat mukana Kuopion lukiokoulutus, Siilinjärven lukio, Vesannon lukio, Rautalammin lukio, Suonenjoen lukio, Leppävirran lukio, Joroisten lukio, Savonlinnan lyseon lukio ja Sulkavan lukio.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa hakemuksia, joilla hankkeille haetaan EU-tukea yhteensä 2,6 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta.

Wörtti – Polkuja yhdenvertaiseen osallisuuteen
EU- ja valtion rahoitus 1 620 797 €, omarahoitus 405 201 €, kokonaisrahoitus 2 025 998 €
Minna Rytkönen, hankepäällikkö, Hankevoimala, Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 714 2673, minna.rytkonen@pshyvinvointialue.fi

Meijän lukio – Lukiolaisten koulupudokkuuden ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen Itä-Suomessa
EU- ja valtion rahoitus 1 052 855 €, kuntien omarahoitus 263 214 €, kokonaisrahoitus 1 316 069 €
Sanna Oikari, projektipäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue, Kuopion kaupunki
p. 044 718 4884, sanna.oikari@kuopio.fi