Heikentynyt rahoituspohja haastaa Pohjois-Savon kuntia tulevina vuosina

24.01.2024

Pohjois-Savon kuntien vuoden 2024 talousarvioita leimaa kuntatalouden heikentyminen. Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin, ja rahoituspohja ei riitä kattamaan kuluja.

Talousarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvavat vuonna 2024 reilut viisi prosenttia. Verotulojen kasvu pysyy nollan tuntumassa, ja valtionosuuksien määrä laskee kahdeksan prosenttia. Keskimäärin valtionosuudet ovat Pohjois-Savossa 477 euroa asukasta kohden, mutta erot kuntien välillä ovat huomattavat. Asukaskohtaiset valtionosuudet vaihtelevat -202 eurosta 1356 euroon asukasta kohden. Kahdessa kunnassa valtionosuuksien arvioidaan jäävän miinusmerkkisiksi.

Kuntien vuosikate heikkenee yli 30 prosenttia vuonna 2024. Kun kuntien vuosikate pysyi vuosina 2020–2023 yli sadassa miljoonassa eurossa, laskee vuosikate 76 miljoonaan euroon (306 €/as) vuonna 2024. Poistoihin riittää vain yhdeksän kunnan vuosikate, ja yksi kunta arvioi vuosikatteensa jäävän negatiiviseksi koko suunnitelmakauden 2024–2026 ajan.

Alijäämäisten kuntien lukumäärä kasvaa neljällä vuoden 2023 talousarviosta. Alijäämää vuodelle 2024 ennakoi kymmenen kuntaa, mikä on hieman yli puolet Pohjois-Savon kunnista. Vuonna 2024 Pohjois-Savon kuntien talousarviot ovat yhteensä 30 miljoonaa euroa alijäämäisiä. Alijäämää ennakoidaan enimmillään lähes 590 euroa asukasta kohden. Poikkeukselliset erät poissulkien ylijäämän ennakoidaan kunnissa jäävän korkeimmillaan vain 36 euroon asukasta kohden.

Kuntien investoinnit kääntyvät vuonna 2024 laskuun neljän vuoden kasvun jälkeen. Investoinnit jatkavat lievästi laskusuuntaisina myös suunnitelmavuosina 2025–2026. Pitkäaikaisten lainojen määrän arvioidaan laskevan vajaan prosentin. Asukaskohtainen lainamäärä vaihtelee Leppävirran 926 eurosta Varkauden 5275 euroon maakunnan keskiarvon ollessa reilut 3700 euroa. Lainamääriä tulkitessa on huomioitava, että talousarviotiedot eivät sisällä pitkäaikaisia vastuita eikä konsernivastuita.

Kuntatalouden tulevien vuosien näkymiä heikentää entisestään vuosille 2025–2027 siirretty vuotta 2023 koskeva jälkikäteinen valtionosuusvähennys. Pohjois-Savon liiton kuntataloustyöryhmä on huolissaan siitä, että valtionosuusjärjestelmä ei tällä hetkellä vastaa kuntien tosiasiallisia tehtäviä ja tarpeita, vaan valtionosuuksien taso määräytyy vahvasti kuntien entisten sote- ja pelastustoimen kustannusten perusteella.

Kuntataloustyöryhmän selvityksen mukaan kahdessatoista pohjoissavolaisessa kunnassa on viime vuosina ollut meneillään tai on parhaillaan käynnistymässä talouden tasapainottamisohjelma. Kuntataloustyöryhmä arvioi, että kuntien sopeutustarve kasvaa edelleen tulevina vuosina. Kuntien menojen kasvu ja rahoituspohjan heikentyminen tulee työryhmän mukaan näkymään kuntien tuloveroprosentin korotuspaineena tai tinkimisenä kuntien elinvoimasta.

Kuntakohtaiset liitetaulukot löytyvät ao. liitteestä (pdf) ja Foresavon sivuilta

Lisätietoja antaa:
Juha Piiroinen, Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginjohtaja
p. 044 758 1403

Liitteet

pohjoissavon_kuntien_talousarviot2024 Lataa tiedostoLataa
Aihealueet kuntatalous Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/intkemaarit400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi