Yhteistoiminta

22.12.2023

Kahden tai useamman viranomaisen tai viranomaisen osien välinen koordinoitu toiminta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnan muodot voivat olla ennalta sovittuja ja harjoiteltuja.