Ilmastoturvallisuus

16.12.2023

Lähestymistapa ilmastokriisiin, joka muodostuu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä ilmastoriskeihin varautumisesta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ne vaikuttavat suoraan ihmisten elinympäristöihin, alueiden kehitykseen ja elinkeinojen tulevaisuuteen.